Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego


Kierownik Katedry: dr hab. Wiesława Leżańska, prof. UŁ

Sekretariat Katedry: mgr Magdalena Zasada
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 116 , budynek B)
tel. 42 665 50 87, fax. 42 665 50 76
e-mail: pwd46kat@uni.lodz.pl


Zakład Teoretycznych Podstaw Wczesnej Edukacji
tel. 42 665 50 77

Kierownik Zakładu

dr hab. Wiesława Leżańska, prof. UŁ

Skład osobowy:

dr Aleksandra Feliniak
dr Michał Kowalewski
dr Anna Tyl
mgr Jerzy Pobralski


Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji
tel. 42 665 50 63

Kierownik Zakładu

dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ

Skład osobowy:

dr Anna Buła
mgr Marta Kwella
mgr Justyna Rojewska


Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem,
tel. 42 665 50 53

Kierownik Zakładu

dr hab. Monika Wiśniewska – Kin, prof. UŁ

Skład osobowy:

dr Elżbieta Płóciennik
mgr Magdalena Kaliszewska-Henczel
mgr Aleksandra Maj


Dyżury pracowników