Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego


Kierownik Katedry:
Monika Wiśniewska – Kin, prof. UŁ,
monika.kin@uni.lodz.pl

Sekretariat Katedry:
mgr Magdalena Zasada; magdalena.zasada@uni.lodz.pl
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 116 , budynek B)
tel. 42 665 50 87, fax. 42 665 50 76
e-mail: pwd46kat@uni.lodz.pl


Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji
tel. 42 665 50 63

Kierownik Zakładu

dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ, jolanta.bonar@uni.lodz.pl

Skład osobowy:

dr hab. Wiesława Leżańska, prof. UŁ, wieslawa.lezanska@uni.lodz.pl
dr Anna Buła, anna.bula@uni.lodz.pl
mgr Marta Kwella, marta.kwalla@uni.lodz.pl
mgr Aleksandra Maj, aleksandra.maj@uni.lodz.pl
mgr Jerzy Pobralski, jerzy.pobralski@uni.lodz.pl
mgr Justyna Rojewska, justyna.rojewska@uni.lodz.pl


Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem,
tel. 42 665 50 53

Kierownik Zakładu

dr hab. Monika Wiśniewska – Kin, prof. UŁ, monika.kin@uni.lodz.pl

Skład osobowy:

dr Aleksandra Feliniak, aleksandra.feliniak@uni.lodz.pl
dr Michał Kowalewski, michal.kowalewski@uni.lodz.pl
dr Elżbieta Płóciennik, elzbieta.plociennik@uni.lodz.pl
dr Joanna Szewczyk-Kowalczyk, joanna.szewczyk@uni.lodz.pl
dr Anna Tyl, anna.tyl@uni.lodz.pl
mgr Magdalena Kaliszewska-Henczel, magdalena.henczel@uni.lodz.pl
mgr Weronika Kisiel, weronika.kisiel@uni.lodz.pl