Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii


Sekretariat Katedry: mgr Karolina Firaza
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 110 , budynek B)
Tel. 42 665 50 64
Fax. 42 665 50 69
e-mail: kahiwip@uni.lodz.pl


Kierownik Katedry:

dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ

Skład osobowy:

dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ


Zakład Historii Oświaty
tel. 42 665 50 64

Kierownik Zakładu:

dr hab. Aneta Bołdyrew, prof. UŁ

Skład osobowy:

dr hab. Iwonna Michalska, prof. UŁ
dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ
dr Kamila Cybulska
mgr Małgorzata Krakowiak


Dyżury pracowników