Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii


Kierownik Katedry:. Grzegorz Michalski, prof. UŁ, grzegorz.michalski@uni.lodz.pl

Sekretariat Katedry: mgr Karolina Firaza, karolina.firaza@uni.lodz.pl
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 110 , budynek B)
Tel. 42 665 50 64
Fax. 42 665 50 69
e-mail: kahiwip@uni.lodz.pl


Skład osobowy:

dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ, beata.szczepanska@uni.lodz.pl


Zakład Historii Oświaty
tel. 42 665 50 64

Kierownik Zakładu:

dr hab. Aneta Bołdyrew, prof. UŁ, aneta.boldyrew@uni.lodz.pl

Skład osobowy:

dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ, joanna.sosnowska@uni.lodz.pl
dr Kamila Cybulska, kamila.cybulska@uni.lodz.pl
mgr Małgorzata Krakowiak, malgorzata.krakowiak@uni.lodz.pl


Dyżury pracowników