Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii


Sekretariat Katedry: mgr Karolina Firaza
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 110 , budynek B)
Tel. 42 665 50 64
Fax. 42 665 50 69
e-mail: kahiwip@uni.lodz.pl


Kierownik Katedry:

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski

Skład osobowy:

prof. nadzw. dr hab. Beata Szczepańska


Zakład Historii Oświaty
tel. 42 665 50 64

Kierownik Zakładu:

prof. nadzw. dr hab. Aneta Bołdyrew

Skład osobowy:

prof. nadzw. dr hab. Iwonna Michalska
dr hab. Joanna Sosnowska
mgr Małgorzata Krakowiak


Dyżury pracowników