Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości


Kierownik Katedry: prof. dr hab. Krzysztof Szmidt; kszysztof.szmidt@uni.lodz.pl

Sekretariat Katedry: Beata Szafarz, beata.szafarz@uni.lodz.pl
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 208, budynek B)
Tel. 42 665 50 92
Fax. 42 665 50 86
http://www.eduart.uni.lodz.pl
e-mail: eduart@uni.lodz.pl

Skład osobowy:

prof. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak, miroslawa.zalewska@uni.lodz.pl
dr Aleksandra Chmielińska, aleksandra.chmielinska@uni.lodz.pl
dr Monika Modrzejewska-Świgulska, monika.modrzejewska@uni.lodz.pl
dr Magdalena Sasin, magdalena.sasin@uni.lodz.pl
dr Piotr Soszyński, piotr.soszynski@uni.lodz.pl
dr Aleksandra Sieczych – Kukawska, aleksandra.sieczych@uni.lodz.pl
mgr Joanna Ludwiczak, joanna.ludwiczak@uni.lodz.pl
mgr Martyna Justyńska, martyna.justynska@uni.lodz.pl
mgr Anna Majewska-Owczarek, anna.majewska@uni.lodz.pl


Dyżury pracowników