Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości


Kierownik Katedry: prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

Sekretariat Katedry: Beata Szafarz
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 208, budynek B)
Tel. 42 665 50 92
Fax. 42 665 50 86
http://www.eduart.uni.lodz.pl
e-mail: eduart@uni.lodz.pl

Skład osobowy:

prof. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak
dr Aleksandra Chmielińska
dr Monika Modrzejewska-Świgulska
dr Magdalena Sasin
dr Piotr Soszyński
dr Aleksandra Sieczych – Kukawska
mgr Joanna Ludwiczak
mgr Martyna Justyńska
mgr Anna Majewska-Owczarek


Dyżury pracowników