Katedra Badań Edukacyjnych


Kierownik Katedry:

prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski


Sekretariat Katedry:
mgr Małgorzata Oklińska
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 108, budynek B)
Tel. 42 665 50 65
Fax. 42 665 52 73

e-mail: kbewnow@uni.lodz.pl


Zakład Badań Edukacyjnych
p.107 budynek B
tel. 42 665 50 59

Kierownik Zakładu
prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski

Skład osobowy:

dr Wanda Baranowska
dr Ewa Cyrańska
dr Sławomir Pasikowski
dr Magdalena Matusiak – Rojek
dr Marcin Kafar


Zakład Metod Badań Jakościowych 
p. 107 budynek B
tel. 42 665 50 34

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

Skład osobowy:
dr Ewa Kos
mgr Agata Czajkowska
mgr Agnieszka Krawczyk


Metody kształcenia zdalnego (e – learning) 
p. 7 budynek B
mgr inż. Agnieszka Oklińska
ul. Pomorska 46/48 (wejście od zewnątrz Auli WNoW)
91-408 Łódź,
tel. 42 665 50 67
ewydzial@gmail.com


Dyżury pracowników