Katedra Badań Edukacyjnych


Kierownik Katedry: prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, danuta.urbaniak@uni.lodz.pl


Sekretariat Katedry:
mgr Małgorzata Oklińska, malgorzata.oklinska@uni.lodz.pl
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 108, budynek B)
Tel. 42 665 50 65
Fax. 42 665 52 73

e-mail: kbewnow@uni.lodz.pl


Skład osobowy:

dr hab. Sławomir Pasikowski, prof UŁ slawomir.pasikowski@uni.lodz.pl
dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, dorota.podgorska@uni.lodz.pl
dr Wanda Baranowska, wanda.baranowska@uni.odz.pl
dr Ewa Cyrańska, ewa.cyranska@uni.lodz.pl
dr Ewa Gawlik, ewa.gawlik@uni.lodz.pl
dr Anna Jarkiewicz, anna.jarkiewicz@uni.lodz.pl
dr Magdalena Matusiak – Rojek, magdalena.matusiak@uni.lodz.pl
dr Marcin Kafar, marcin.kafar@uni.lodz.pl
dr Ewa Kos, ewa.kos@uni.lodz.pl
dr Anna Sobczak, anna.sobczak@uni.lodz.pl
mgr Agata Czajkowska, agata.czajkowska@uni.lodz.pl
mgr Agnieszka Krawczyk, agnieszka.krawczyk@uni.lodz.pl


Metody kształcenia zdalnego (e – learning) 
p. 7 budynek B
mgr inż. Agnieszka Oklińska, agnieszka.oklinska@uni.lodz.pl
ul. Pomorska 46/48 (wejście od zewnątrz Auli WNoW)
91-408 Łódź,
tel. 42 665 50 67
ewydzial@gmail.com


Dyżury pracowników