Instytut Psychologii

Instytut Psychologii UŁ


Dyrektor Instytutu: dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ

pokój: 107, telefon: 66 555 81,

Zastępca Dyrektora Instytutu ds naukowych: dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof UŁ

pokój: 107, telefon: 66 555 81

Zastępca Dyrektora Instytutu ds dydaktycznych: dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ

pokój: 107, telefon: 66 555 81


Sekretariat Instytutu:

Ewa Mazur,
Olga Niewdach

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
pokój: 107
Tel: 665 55 80; 81
Fax: 665 55 83
e-mail: psychologia@uni.lodz.pl
Strona: www.psych.uni.lodz.pl


Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej

Kierownik: prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Pracownicy zakładu:

dr Karolina Jarecka
dr Karolina Kossakowska
dr Leszek Putyński
dr Andrzej Śliwerski
dr Julita Świtalska


Zakład Psychologii Zdrowia

Kierownik: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

Pracownicy zakładu:

dr hab. Joanna Miniszewska
dr Magdalena Zadworna-Cieślak
mgr Magdalena Kobylarczyk
mgr Paulina Michalska


Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych

Kierownik: dr hab Waldemar Świętochowski, prof. UŁ

Pracownicy zakładu:

dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ
dr hab. Monika Wróbel, prof. UŁ
dr Maria Finogenow
mgr Anna Józefczyk


Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

Kierownik: dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ

Pracownicy zakładu:

dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ
dr Marta Kucharska-Hauk
dr Marta Strombek – Milczarek
dr Ewa Marat


Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Kierownik: dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ

Pracownicy zakładu:

dr Joanna Witkowska
dr Paulina Szymańska
mgr Adrianna Kaczuba


Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Kierownik: dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ

Pracownicy zakładu:

dr Katarzyna Biegańska
dr Anna Lubrańska
mgr Olga Zwardoń-Kuchciak


Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery

Kierownik: dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ

Pracownicy zakładu:

dr Mateusz Hauk
dr Marta Znajmiecka-Sikora
mgr Zofia Kabzińska


Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień

Kierownik: dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ

Pracownicy zakładu:

dr hab. Dorota Merecz-Kot,  prof. UŁ
dr Katarzyna Nowakowska Domagała
dr Patryk Stecz