Instytut Psychologii

Instytut Psychologii UŁ


Dyrektor Instytutu:
dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ

pokój: 107, telefon: 66 555 81,

Zastępca Dyrektora Instytutu ds naukowych:
dr hab. Dorota Merecz-Kot,  prof. UŁ

pokój: 107, telefon: 66 555 81

Zastępca Dyrektora Instytutu ds dydaktycznych:
dr Paulina Szymańska

pokój: 107, telefon: 66 555 81


Sekretariat Instytutu:

Ewa Mazur,
Olga Niewdach
Monika Talaga-Michalska

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
pokój: 107
Tel: 665 55 80; 665 55 81
Fax: 665 55 83
e-mail: psychologia@uni.lodz.pl
Strona: www.psych.uni.lodz.pl


Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii 

Kierownik: prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Pracownicy zakładu:

dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ
dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ
dr Karolina Jarecka
dr Karolina Kossakowska
dr Katarzyna Nowakowska-Domagała
dr Leszek Putyński
dr Patryk Stecz
dr Andrzej Śliwerski
dr Julita Świtalska


Zakład Psychologii Zdrowia

Kierownik: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

Pracownicy zakładu:

dr hab. Joanna Miniszewska, prof UŁ
dr Magdalena Zadworna
mgr Magdalena Kobylarczyk
mgr Paulina Michalska


Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

Kierownik: dr hab. Dorota Merecz-Kot,  prof. UŁ

Pracownicy zakładu:

dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ
dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ
dr Katarzyna Biegańska
dr Anna Lubrańska
dr Marta Znajmiecka-Sikora
dr Mateusz Hauk
mgr Zofia Kabzińska
mgr Olga Zwardoń-Kuchciak


Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

Kierownik: dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ

Pracownicy zakładu:

dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ
dr hab. Waldemar Świętochowski, prof. UŁ
dr hab. Monika Wróbel, prof. UŁ
dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ
dr Mariusz Cieślak
dr Maria Finogenow
dr Marta Kucharska-Hauk
dr Paulina Szymańska
dr Agnieszka Klaus-Strożek
dr Joanna Witkowska
mgr Anna Józefczyk
mgr Adrianna Kaczuba