Instytut Psychologii

Instytut Psychologii UŁ


Dyrektor Instytutu: prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka

pokój: 107, telefon: 66 555 81,

Zastępca Dyrektora Instytutu ds naukowych: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

pokój: 107, telefon: 66 555 81

Zastępca Dyrektora Instytutu ds dydyaktycznych: prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz

pokój: 107, telefon: 66 555 81


Sekretariat Instytutu:

Ewa Mazur,
Olga Niewdach

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
pokój: 107
Tel: 665 55 80; 81
Fax: 665 55 83
e-mail: psychologia@uni.lodz.pl
Strona: www.psych.uni.lodz.pl


Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Pracownicy zakładu:

dr Karolina Jarecka
dr Karolina Kossakowska
dr Leszek Putyński
dr Andrzej Śliwerski
dr Julita Świtalska
dr Agnieszka Klaus – Strożek


Zakład Psychologii Zdrowia

Kierownik: prof. zw. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

Pracownicy zakładu:

dr Magdalena Zadworna-Cieślak
dr Joanna Miniszewska
mgr Magdalena Kobylarczyk
mgr Paulina Michalska


Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych

Kierownik: prof. nadzw. dr hab Waldemar Świętochowski

Pracownicy zakładu:

dr Maria Finogenow
dr Monika Wróbel
mgr Anna Józefczyk
mgr Katarzyna Dąbrowska


Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka

Pracownicy zakładu:

dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja
dr Marta Kucharska
dr Marta Strombek – Milczarek
dr Ewa Marat


Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Poraj

Pracownicy zakładu:

dr Joanna Witkowska
dr Paulina Szymańska
mgr Adrianna Kaczuba


Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

Pracownicy zakładu:

dr Katarzyna Biegańska
dr Anna Lubrańska
mgr Olga Zwardoń


Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz

Pracownicy zakładu:

dr Mateusz Hauk
dr Marta Znajmiecka-Sikora
mgr Zofia Kabzińska


Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz

Pracownicy zakładu:

prof. nadzw. dr hab. Wiesław Szymczak
dr Katarzyna Nowakowska Domagała
dr Patryk Stecz