Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu


Kierownik Centrum: dr Arkadiusz Kaźmierczak, prof. UŁ


Sekretariat Centrum: mgr Anna Bartoszewska

ul. Smugowa 10/12,

91- 433 Łódź
tel. 42 665 55 90
e-mail: kwfiz@uni.lodz.pl


Skład osobowy:

dr hab. Iwonna Michalska, prof. UŁ; iwonna.michalska@uni.lodz.pl
dr hab. Jolanta Kowalska; jolanta.kowalska@uni.lodz.pl
dr Piotr Kędzia; piotr.kedzia@uni.lodz.pl
dr Paweł Ławniczak: pawel.lawniczak@uni.lodz.pl
dr Anna Makarczuk; anna.makarczuk@uni.lodz.pl
dr Anna Maszorek-Szymalaanna.szymala@uni.lodz.pl
dr Michał Siniarski-Czaplicki; michal.siniarski@uni.lodz.pl
mgr Joanna Jastrzębska; joanna.jastrzebska@now.uni.lodz.pl
mgr Bartłomiej Lassek; bartlomiej.lassek@now.uni.lodz.pl


Dyżury pracowników