BibliotekaUwaga: Informacje „wyblakłe” są nieaktualne w czasie izolacji.


Szanow​ni Państwo! 

Miło nam poinformować, że Biblioteka WNoW częściowo wznawia wypożyczanie publikacji do domu.

Zamówienia na wybrane pozycje prosimy kierować drogą mailową na adres biblioteki: biblped@lib.uni.lodz.pl

Przed złożeniem zamówienia na książkę z Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowaniu prosimy sprawdzić czy wybrana pozycja jest dostępna w BUŁ na stronie www.lib.uni.lodz.pl

Jeżeli książki nie ma w BUŁ a jest w Bibliotece Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ można złożyć zamówienie:

1. wysyłając mail na adres biblped@lib.uni.lodz.pl

2. zamówienie mailowe powinno zawierać dane książki: autor, tytuł, sygnatura

3. w zamówieniu prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz 4 ostatnie cyfry numeru PESEL (potrzebne do identyfikacji czytelnika w systemie)

4. prosimy poczekać na potwierdzenie o realizacji zamówienia drogą mailową

Zrealizowane zamówienia, potwierdzone mailem z biblioteki, będzie można odebrać na portierni w budynku A Wydziału Nauk o Wychowaniu 

(ul. Pomorska 46/48) w uzgodnionych godzinach. Szczegóły odbioru zamówienia zostaną przekazane w mailu.

Prosimy stosować ochronę nosa i ust (maseczki) i dezynfekować ręce po wejściu do budynku WNoW.

 

 

Szanowni Czytelnicy!

Od 3 grudnia 2020 r. Biblioteka WNoW przyjmuje zwroty książek wypożyczonych w naszej bibliotece.

Zapakowane w reklamówkę książki prosimy wkładać do skrzynki wystawionej na Portierni Wydziału Nauk o Wychowaniu przy ul. Pomorskiej 46/48.

Książki można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kontakt z biblioteką: biblped@lib.uni.lodz.pl


Dostęp do bazy SAGE

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informuję, że dzięki oszczędnościom uzyskanym z projektów realizowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, zaistniała możliwość zakupu dostępu do bazy czasopism elektronicznych Sage w kolekcji Premier. Baza zapewnia dostęp do ponad 1 100 recenzowanych czasopism z zakresu: nauk humanistycznych, socjologii, psychologii, nauk ścisłych, polityki, ekonomii i biznesu. Z 649 tytułów w rankingu JCR, Sage odnotowuje stały wzrost w raportach, osiągając 18% wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat. 199 tytułów jest obecnie umieszczanych w pierwszych 30% w rankingu JCR, a 56 % czasopism Sage znajduje się w pierwszej połowie w swojej kategorii. 434 tytuły indeksowane są w Social Sciences Citation Index, z czego 61% czasopism otrzymało zwiększony IF w tym roku. Wiele tytułów bazy znajduje się w wykazie czasopism wysoko punktowanych przez MNiSW.

Jednocześnie informuję, że Uniwersytet Łódzki jest jedną z czterech uczelni o profilu klasycznym w Polsce, która będzie posiadać dostęp do ww. bazy.

Proszę Państwa o przekazanie informacji pracownikom, doktorantom i studentom oraz zachęcam do korzystania. Baza będzie dostępna od 1 listopada br. do 31 grudnia 2021 r. z sieci wewnętrznej Uniwersytetu Łódzkiego, jak również poprzez serwer proxy http://han3.lib.uni.lodz.pl/han/SageJournalsOnline


Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 121 od dnia 1.06.2020 r. od 5 czerwca br. zmieniają się zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Przypominamy, że od 4 maja 2020 r., ponownie można korzystać z książkomatu dostępnego w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Przed złożeniem zamówienia na książkę z Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowaniu, należy sprawdzić czy wybrana pozycja jest dostępna w BUŁ na stronie www.lib.uni.lodz.pl

Jeżeli książki nie ma w BUŁ a jest w Bibliotece Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ można złożyć zamówienie:

  1. wysyłając mail na adres biblped@lib.uni.lodz.pl
  2. zamówienie mailowe powinno zawierać dane książki: autor, tytuł, sygnatura
  3. w zamówieniu prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz 4 ostatnie cyfry numeru PESEL (potrzebne do identyfikacji czytelnika w systemie)
  4. prosimy poczekać na potwierdzenie zamówienia drogą mailową

Zrealizowane zamówienia, potwierdzone mailem z biblioteki, będzie można odebrać na portierni w budynku A Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Odbiór książek będzie możliwy we wtorki i piątek w godzinach 11.00 – 15.30. Jeżeli książki nie zostaną odebrane w określonym dniu zamówienie zostanie anulowane. Maksymalnie można wypożyczyć 3 woluminy.

Możliwe będzie zwracanie książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziałowej. Zwroty możliwe są we wtorki i piątki w godzinach 8.00 – 15.30.

Książki (opakowane i oznaczone imieniem i nazwiskiem zostawionym wewnątrz opakowania) prosimy zostawić na stoliku oznaczonym napisem ZWROTY, który znajduje się na portierni w budynku A Wydziału Nauk o Wychowaniu. Prosimy wysłać wiadomość o zamiarze zwrócenia książek na adres mailowy biblped@lib.uni.lodz.pl.

Prosimy o zwracanie książek z naszej Biblioteki wydziałowej (oznaczenie na etykiecie z tyłu okładki).

Książki zwrócone zostaną zdjęte z konta czytelnika i poddane 7 dniowej kwarantannie – w tym czasie nie mogą być wypożyczone ponownie.

W piątki możliwy będzie kontakt telefoniczny z Biblioteką Wydziału Nauk o Wychowaniu w godzinach 8.00 – 15.30 pod numerami (42) 665 50 66 , 665 50 03.


Informujemy, że od 9 września 2019 roku następuje zmiana w sposobie logowania do konta bibliotecznego. Dotychczas logowaliśmy się poprzez wpisanie nr PESEL i hasła, teraz użytkownicy muszą korzystać z konta Active Directory.

Osoby, które do 9 września nie posiadały konta Active Directory, zmuszone są do poinformowania bibliotekarza o jego utworzeniu, tak aby mógł on aktywować nowy login czytelnika!

Instrukcja-tworzenia-konta bibliotecznego

Godziny pracy biblioteki WNoW w roku akademickim 2019/2020

poniedziałek:

wtorek:

środa:

czwartek:

piątek:

sobota:

12.00-17.30

09.00-17.30

09.00-17.30

09.00-17.30

09.00-17.30

09.00-16.00


Regulamin Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 


Elektroniczne zamawianie książek przez Katalog Główny BUŁ (w razie problemów, proszę odświeżyć sesję, klikając OK): 

Elektroniczne zamawianie druków zwartych (książek)


Zachęcamy również do korzystania z multiwyszukiwarki BUŁ. To najnowocześniejsze narzędzie wyszukiwawcze umożliwiające jednoczesne przeszukiwanie katalogu oraz wszystkich baz dostępnych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego:

2015-02-23_110247


Biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu

Do Biblioteki Wydziału mogą być zapisani studenci wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Wychowaniu.
Studenci innych kierunków mogą korzystać z zasobów Biblioteki na miejscu w czytelni.


UWAGA!!!

W Bibliotece Wydziału Nauk o Wychowaniu nie jest możliwe elektroniczne zamawianie czasopism oraz materiałów oznaczonych jako zbiory do korzystania na miejscu i zbiory do wypożyczenia na noc.


Zamawianie elektroniczne – instrukcja pobierz


Kierownik
mgr Romualda Zając

Pracownicy
mgr Elżbieta Kluze
mgr Rafał Krysztofczyk
mgr Magdalena Kuźnicka
mgr Katarzyna Pogoda

Księgozbiór  37 636 wol.
Wydawnictwa zwarte  33 854 wol.
Wydawnictwa ciągłe   3 782 wol.

W bibliotece WNoW można korzystać z Wi-Fi

Dane kontaktowe:
Adres: ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
e-mail: biblped@lib.uni.lodz.pl
tel.: 42 665 50 03 – Pracownia/ Kierownik, pokój nr 3
tel. 42 665 50 66 – Wypożyczalnia/ Czytelnia, pokój nr 1