Studia niestacjonarne

Kalendarz akademicki


Termin płatności za  studia niestacjonarne jest przysunięty do 15 listopada 2020 r.


Terminarze zjazdów dla studiów trybu niestacjonarnego – kierunek pedagogika

Rok akademicki 2020/2021, semestr letni

1.

Pt.; Sb.; Nd.  23-24-25. 10. 2020

2.

Pt.; Sb.; Nd.

06-07-08. 11. 2020

3.

Pt.; Sb.; Nd.

20-21-22.11. 2020

4.

Pt.; Sb.; Nd.

27-28-29.11. 2020

5.

Pt.; Sb.; Nd.

11-12-13.12. 2020

6.

Pt.; Sb.; Nd.

18-19-29.12. 2020

7.

Pt.; Sb.; Nd.

15-16-17.01. 2021

8.

Pt.; Sb.; Nd.

29-30-31.01.2021

9.

Pt.; Sb.; Nd.

05-06-07.02. 2021

Terminarze zjazdów dla studiów trybu niestacjonarnego – kierunek psychologia

Rok akademicki 2020/2021, semestr letni

1

Pt.; Sb.; Nd. 23-24-25.10.2020

2

Pt. ; Sb.; Nd. 06-07-08.11.2020

3

Pt. ; Sb.; Nd.

20-21-22.11.2020

4

Pt. ; Sb.; Nd.

04-05-06.12.2020

5 Pt. ; Sb.; Nd.

18-19-20.12.2020

6 Pt. ; Sb.; Nd.

15-16-17.01.2021

7 Pt. ; Sb.; Nd.

29-30-31.06.2021

zjazd dodatkowy przeznaczony do odpracowania zajęć, które nie odbyły się w semestrze


Rozkłady zajęć

Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika

I rok – studia stacjonarne I stopnia

I rok  – studia niestacjonarne I stopnia


SPECJALNOŚCI:

Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia

I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

I rok, – studia stacjonarne I stopnia

I rok, – studia niestacjonarne I stopnia


Dyżury Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych
w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 (w godzinach 15.30 – 17.00)

  • piątek 28.02.201 r.
  • piątek 13.03.2020 r.
  • piątek 20.03.2020 r.
  • piątek 03.04.2020 r.
  • piątek 17.04.2020 r.
  • piątek 24.04.2020 r.
  • piątek 08.05.2020 r.
  • piątek 22.05.2020 r.
  • piątek 06.06.2020 r.

Październik 2018 r.: 5,  12,  19,  26

Listopad 2018 r.: 16,  23,  30

Grudzień 2018 r.: 7,  14,  21

Styczeń 2019 r.: 11,  18