Studia niestacjonarne

Terminarze zjazdów dla studiów trybu niestacjonarnego
– kierunek pedagogika

Rok akademicki 2019/2020, semestr letni

1.

Pt.; Sb.; Nd. 28, 29.02;  01.03. 2020

2.

Pt.; Sb.; Nd.

13, 14, 15.03. 2020

3.

Pt.; Sb.; Nd.

20, 21, 22.03. 2020

4.

Pt.; Sb.; Nd.

03, 04, 05.04. 2020

5.

Pt.; Sb.; Nd.

17, 18, 19.04. 2020

6.

Pt.; Sb.; Nd.

24, 25, 26.04. 2020

7.

Pt.; Sb.; Nd.

08, 09, 10.05. 2020

8.

Pt.; Sb.; Nd.

22, 23, 24.05. 2020

9.

Pt.; Sb.; Nd.

05, 06, 07.06. 2020

Terminarze zjazdów dla studiów trybu niestacjonarnego
– kierunek psychologia

Rok akademicki 2019/2020, semestr letni

1

Pt. ; Sb.; Nd. 28-29.02-01.03.2020

2

Pt. ; Sb.; Nd. 13-14-15.03.2020

3

Pt. ; Sb.; Nd.

03-04-05.04.2020

4

Pt. ; Sb.; Nd.

17-18-19.04.2020

5 Pt. ; Sb.; Nd.

08-09-10.05.2020

6 Pt. ; Sb.; Nd.

22-23-24.05.2020

7 Pt. ; Sb.; Nd.

05-06-07.06.2020

zjazd dodatkowy przeznaczony do odpracowania zajęć, które nie odbyły się w semestrze


Rozkłady zajęć

Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika

I rok – studia stacjonarne I stopnia

I rok  – studia niestacjonarne I stopnia


SPECJALNOŚCI:

Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia

I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

I rok, – studia stacjonarne I stopnia

I rok, – studia niestacjonarne I stopnia


Dyżury Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych
w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 (w godzinach 15.30 – 17.00)

  • piątek 28.02.201 r.
  • piątek 13.03.2020 r.
  • piątek 20.03.2020 r.
  • piątek 03.04.2020 r.
  • piątek 17.04.2020 r.
  • piątek 24.04.2020 r.
  • piątek 08.05.2020 r.
  • piątek 22.05.2020 r.
  • piątek 06.06.2020 r.

Październik 2018 r.: 5,  12,  19,  26

Listopad 2018 r.: 16,  23,  30

Grudzień 2018 r.: 7,  14,  21

Styczeń 2019 r.: 11,  18