Sesja

Kalendarz akademicki


Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2017/18, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, trwają do 10.06.2018 r.;

  • letnia sesja egzaminacyjna trwa od 11.06.2018 do 30.06.2018 r.
  • letnia sesja poprawkowa trwa od 10.09.2018 do 23.09.2018r.

Kierunek Pedagogika

I rok – studia stacjonarne I stopnia
I rok – studia stacjonarne II stopnia
I rok – studia niestacjonarne I stopnia
I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia niestacjonarne I stopnia


Specjalności:


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja dorosłych z coachingiem

II rok  – studia stacjonarne I stopnia
II rok  – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja przez sztukę

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

III rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia niestacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

II rok– studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia