Sesja

Kierunek Pedagogika

Studia stacjonarne pierwszego stopnia – rok I

Studia stacjonarne drugiego stopnia – rok I

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – rok I, rok II

Studia niestacjonarne drugiego stopnia – rok I

Pedagogika resocjalizacyjna

Studia stacjonarne drugiego stopnia: rok I

Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Studia stacjonarne pierwszego stopnia: rok II

Pedagogika społeczna

Studia stacjonarne pierwszego stopnia: rok II

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Studia stacjonarne: rok II

Studia niestacjonarne: rok II

Studia niestacjonarne: rok III

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – studia jednolite

Studia stacjonarne: rok I

Studia niestacjonarne: rok I 

Pedagogika Wieku Dziecięcego

Studia stacjonarne drugiego stopnia: rok I

Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

Studia stacjonarne pierwszego stopnia: rok III