Rozkłady zajęć


Rok akademicki 2018/2019


Kalendarz akademicki


Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika


Terminarz zjazdów 2018/19 – studia niestacjonarne


Kierunek Pedagogika

I rokII rok– studia stacjonarne I stopnia

I rok– studia stacjonarne II stopnia

I rokII rok – studia niestacjonarne I stopnia

I rok– studia niestacjonarne II stopnia


SPECJALNOŚCI:


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

III rok – studia stacjonarne I stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

III rok – studia stacjonarne I stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia


Edukacja dorosłych z coachingiem

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja przez sztukę

III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

III rok – studia stacjonarne I stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia

II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

III rok – studia stacjonarne I stopnia

III rok – studia niestacjonarne I stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

III rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

II rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia