Rozkłady zajęć


Kierunek Psychologia
Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika
Rok akademicki 2017/2018.
Terminarz zjazdów 2017/18 – studia niestacjonarne:

I rok studia I stopnia
I rok studia II stopnia
II rok studia I stopnia
II rok studia II stopnia
III rok studia I stopnia


ROZKŁADY ZAJĘĆ


Kierunek PEDAGOGIKA:

I rok, II rok – studia stacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia

I rok, II rok  – studia niestacjonarne I stopnia

I rok – studia niestacjonarne II stopnia

SPECJALNOŚCI:


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok
 – studia stacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia

III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok
 – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia 


Edukacja dorosłych z coachingiem

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok
 – studia stacjonarne I stopnia
I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Edukacja przez sztukę

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok
 – studia stacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok
 – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia

I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok
 – studia stacjonarne I stopnia

II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok
 – studia niestacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok
 – studia stacjonarne II stopnia

I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok
 – studia niestacjonarne II stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok
 – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok
 – studia stacjonarne II stopnia
I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok
 – studia niestacjonarne II stopnia


Print Friendly, PDF & Email