Rozkłady zajęć


Rok akademicki 2017/2018


Kalendarz akademicki


Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika


Terminarz zjazdów 2017/18 – studia niestacjonarne:

I rok studia I stopnia
I rok studia II stopnia
II rok studia I stopnia
II rok studia II stopnia
III rok studia I stopnia


Kierunek Pedagogika

I rok, II rok – studia stacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia

I rok, II rok  – studia niestacjonarne I stopnia

I rok – studia niestacjonarne II stopnia


SPECJALNOŚCI:


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

III rok – studia stacjonarne I stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja dorosłych z coachingiem

III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Edukacja przez sztukę

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

III rok – studia stacjonarne I stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia

II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

III rok – studia stacjonarne I stopnia

III rok – studia niestacjonarne I stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia

II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

III rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

II rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Print Friendly, PDF & Email