Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ


Regulamin z zakresu dydaktyki Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego


W semestrze zimowym 2020/2021 nie jest możliwe uruchomienie rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego na serwerze ul.uni.lodz.pl

Będzie natomiast uruchomiona rejestracja na zajęcia na serwerze usosweb.uni.lodz.pl W tej rejestracji nie ma żetonów, a uprawnienia do rejestracji nadają studentom pracownicy Centrum Informatyki.

W tym semestrze uprawnienia do rejestracji otrzymują wszyscy studenci, którzy posiadają niewykorzystane żetony. Jeśli okazałoby się, że ktoś nie ma uprawnienia do rejestracji, a powinien zrealizować wychowanie fizyczne w tym semestrze, to proszę ten fakt zgłosić do helpdesk Centrum Informatyki (SWFiS UŁ nie ma możliwości nadawania uprawnień do rejestracji studentom).

Informacje o rejestracji na zajęcia są już umieszczone na stronie Studium w zakładce „aktualności„.o