Sesja

Kalendarz akademicki


Szczegółowe zasady przebiegu sesji egzaminacyjnej na WNoW


Kierunek Pedagogika

I rok – studia stacjonarne I stopnia
I rok – studia stacjonarne II stopnia
I rok – studia niestacjonarne I stopnia
I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia niestacjonarne I stopnia


Specjalności:


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

I rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja dorosłych z coachingiem

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja przez sztukę

II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

II rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

III rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

III rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

II rok– studia stacjonarne II stopnia
II rok– studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

I rok– 5-letnie, jednolite, magisterskie  studia stacjonarne
I rok – 5-letnie, jednolite, magisterskie studia niestacjonarne