Rozkłady zajęć


Rok akademicki 2018/2019


Kalendarz akademicki


Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika


Terminarz zjazdów 2018/19 – studia niestacjonarne


Kierunek Pedagogika

I rokstudia stacjonarne I stopnia

I rok;  – studia niestacjonarne I stopnia


SPECJALNOŚCI:


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Edukacja dorosłych z coachingiem

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja przez sztukę

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia
I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia
I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia|
II rok – studia niestacjonarne I stopnia
I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia
I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia
I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia