Rozkłady zajęć


 

Rok akademicki 2020/2021


Kalendarz akademicki


Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika Sportu

I rokstudia stacjonarne I stopnia

II rokstudia stacjonarne I stopnia

Uwaga studenci kierunku: Pedagogika Sportu (I stopień) i specjalności: Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (II stopień).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia sportowe zaplanowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się w formie zdalnej (MS TEAMS). O zmianach będą na bieżąco informowali prowadzący.


Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

I rok – 5-letnie jednolite studia magisterskie stacjonarne

II rok – 5-letnie jednolite studia magisterskie stacjonarne

I rok – 5-letnie jednolite studia magisterskie niestacjonarne

II rok – 5-letnie jednolite studia magisterskie niestacjonarne


Kierunek Pedagogika

Terminarz

I rokstudia stacjonarne I stopnia

II rok  – studia stacjonarne I stopnia

I rokstudia stacjonarne II stopnia

I rok  – studia niestacjonarne I stopnia

II rokstudia niestacjonarne I stopnia

I rokstudia niestacjonarne II stopnia


SPECJALNOŚCI:

Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

III rok – studia stacjonarne I stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia

II rok – studia niestacjonarne II stopnia

III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

II rok – studia stacjonarne II stopnia

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

III rok – studia stacjonarne I stopnia

III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

II rok – studia stacjonarne II stopnia

II rok – studia niestacjonarne II stopnia

Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej 

II rok – studia stacjonarne II stopnia

Uwaga studenci kierunku: Pedagogika Sportu (I stopień) i specjalności: Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (II stopień).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia sportowe zaplanowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się w formie zdalnej (MS TEAMS). O zmianach będą na bieżąco informowali prowadzący.