Rozkłady zajęć


Rok akademicki 2019/2020


Kalendarz akademicki


Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika Sportu

I rok  studia stacjonarne I stopnia


Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

I rok, – studia stacjonarne I stopnia

I rok, – studia niestacjonarne I stopnia


Kierunek Pedagogika

I rok, – studia stacjonarne I stopnia

II rok, – studia stacjonarne I stopnia

I rok, – studia stacjonarne II stopnia

I rok;  – studia niestacjonarne I stopnia

II rok;  – studia niestacjonarne I stopnia

I rok; – studia niestacjonarne II stopnia


SPECJALNOŚCI:


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja dorosłych z coachingiem

III rokstudia stacjonarne I stopnia


Edukacja przez sztukę

III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia|
III rok – studia niestacjonarne I stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

III rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

II rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia