Rozkłady zajęć


Uwaga: Informacje „wyblakłe” są nieaktualne w czasie izolacji.


Rok akademicki 2019/2020


Kalendarz akademicki


Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika Sportu

I rok – studia stacjonarne I stopnia


Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

I rok, – studia stacjonarne I stopnia

I rok, – studia niestacjonarne I stopnia


Kierunek Pedagogika

I rok, – studia stacjonarne I stopnia

I rok;  – studia niestacjonarne I stopnia


SPECJALNOŚCI:


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

III rokstudia stacjonarne I stopnia

I rokstudia stacjonarne II stopnia

II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

III rok – studia stacjonarne I stopnia


Edukacja dorosłych z coachingiem

III rokstudia stacjonarne I stopnia


Edukacja przez sztukę

III rok – studia stacjonarne I stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia

II rok – studia niestacjonarne I stopnia|
III rok – studia niestacjonarne I stopnia

I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok – studia stacjonarne II stopnia

III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II rok – studia stacjonarne I stopnia
III rok – studia stacjonarne I stopnia

II rok – studia niestacjonarne I stopnia
III rok – studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

I rok – studia stacjonarne II stopnia
II rok
 –  studia stacjonarne II stopnia

I rok – studia niestacjonarne II stopnia
II rok – studia niestacjonarne II stopnia