Rekrutacja do Domów Studenckich


Rekrutacja do Domów Studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim
Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca odbywa się wyłącznie przez UsosWeb po otrzymaniu dostępu do systemu.
Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek o akademikUbieganie się o akademik dotyczy:
a) studentów UŁ, którzy rozpoczynają kolejny stopień studiów w roku akademickim 2019/2020 (uzupełniające magisterskie),
b) osób przyjętych z rekrutacji na studia Uniwersytetu Łódzkiego i do szkół doktorskich UŁ,
c) studentów/doktorantów UŁ z wyższych lat starających się o miejsce w DS po raz pierwszy,
d) studentów/doktorantów UŁ, którzy w okresie 01-31.05.br zarejestrowali wnioski w Usosweb, ale nie dostarczyli wersji papierowej wniosku w terminie,
e) studentów/doktorantów UŁ, którzy w okresie 01-31.05.br nie dokończyli procesu rejestracji wniosku w systemie Usosweb (status wniosku – wypełniany, cofnięty do poprawy)

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb:

12.08.-10.09.2019-otwarcie II tury

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować w okresie otwarcia II tury i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2019 r.

18.09.2019-23.09.2019 – otwarcie III tury

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować w okresie otwarcia III tury i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2019 r.

Po zamknięciu tur studenci UŁ składają wnioski o przyznanie miejsca w Ds. -załącznik numer 3, dostępny na naszej stronie: cos.uni.lodz.pl w zakładce: przepisy prawne i wnioski → wnioski.


Miejsce dostarczenia wniosków:
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ – Sprawy Bytowe ,ul. Lumumby 1/3 Łódź


Sposoby dostarczenia wniosku:
Osobiście lub mailowo na wskazane adresy mailowe: cos@uni.lodz.pl lub beata.lysoniewska@uni.lodz.pl, lub za pośrednictwem poczty


Opłaty rezerwacyjne:
dokonuje się na konto bankowe przyznanego akademika do:
a) 16 sierpnia w przypadku decyzji podjętych w czerwcu
b) 21 września w przypadku decyzji podjętych we wrześniu w drugiej turze, potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do przyznanego akademika do dnia 23 września (osobiście lub mailowo).