Regulamin studiów


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim tekst jednolity (2019)
obowiązujący od 1 października 2019

Uchwała nr 100/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów UŁ w części będącej w kompetencji Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim tekst jednolity (2018)
obowiązujący od 1 października 2018 z uzupełnieniami Rady Wydziału WNoW UŁ


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim tekst jednolity (2017)
obowiązujący od 1 października 2017 z uzupełnieniami Rady Wydziału WNoW UŁ