Blended Learning

Uwaga: Informacje „wyblakłe” są nieaktualne w czasie izolacji.


Jak korzystać z przedmiotów oznaczonych w rozkładzie zajęć jako BLENDED LEARNING?

Przedmiot oznaczony w ten sposób realizowany jest dwutorowo:

  1. w ramach obowiązkowych spotkań z wykładowcą, odbywających się w siedzibie Uczelni
    oraz
  2. w ramach obowiązkowych interaktywnych kursów przedmiotowych, zamieszczonych na platformie moodle.uni.lodz.pl

Liczbę godzin spotkań w siedzibie Uczelni oraz tych, realizowanych na platformie, dla każdego przedmiotu indywidualnie określa wykładowca (terminy spotkań w siedzibie Uczelni podane są w rozkładach zajęć przy przedmiotach).

W rozkładach zajęć, przy przedmiotach oznaczonych, jako realizowane w formule blended learning zamieszczone są terminy spotkań – są to terminy zajęć, które odbywają się w siedzibie uczelni we wskazanych salach i ze wskazanymi wykładowcami. Są to spotkania OBOWIĄZKOWE w ramach przedmiotu.

Natomiast do kursów przedmiotowych dostęp możliwy jest przez cały okres trwania nauki studenta. Oznacza to, że kursy przedmiotowe zamieszczane na platformie moodle.uni.lodz.pl można realizować w dowolnym czasie (rano, wieczorem, w piątek lub czwartek o dowolnej porze dnia i nocy). Wykładowcy określają jedynie termin ostateczny realizacji kursów na platformie np. do końca trwania semestru lub do najbliższego terminu zajęć audytoryjnych (szczegółowe informacje zawarte są w module informacyjnym każdego kursu lub/i kalendarzy kursu).

Adres: moodle.uni.lodz.pl


Logowanie:
1. za pomocą nr PESEL i hasła ustanowionego podczas rekrutacji

lub

2. za pomocą danych logowania do USOS


Przedmioty z semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 pojawiać się zaczną na Państwa kontach na platformie Moodle wraz z terminami rozpoczynania się zajęć wedle rozkładu zajęć.


Kontakt: ewydzial@gmail.com

Metody kształcenia zdalnego (e – learning) 
p. 7 budynek B
mgr inż. Agnieszka Oklińska
ul. Pomorska 46/48 (wejście od zewnątrz Auli WNoW)
91-408 Łódź,
tel. 42 665 50 67