Przebieg studiów

 


Kalendarz akademicki


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim tekst jednolity
obowiązujący od 1 października 2017 z uzupełnieniami Rady Wydziału WNoW UŁ


Zasady i tryb zaliczania praktyk na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Regulamin zwalniania studentów z praktyk ciągłych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Tryb zwalniania studentów z praktyk ciągłych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Procedura rozpatrywania sytuacji konfliktowych z udziałem studentów


Procedura dot. zwolnienia z lektoratu i/lub egzaminu oraz weryfikacji umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym w zakresie studiowanej dyscypliny na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Podanie


 

Print Friendly, PDF & Email