Praktyki studenckie


Wydziałowy Kierownik Zawodowych Praktyk Studenckich: 

dr Ewa Cyrańska
Praktyki na kierunku pedagogika:


Sprawy praktyk:

Hanna Dolewka

tel. 665 57 21
(pokój nr 14, budynek A)


Kierunkowi Opiekunowie Praktyk:

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych za coachingiem

dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe

mgr Wojciech Świtalski

praktyki śródroczne


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

dr Anna Jarkiewicz

ciągłe | śródroczne


Edukacja przez sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe

mgr Jacek Szczeciński

praktyki śródroczne


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

ciągłe (klasy I-III);  (klasy IV-VI)
śródroczne (IKF);  (szkoła podstawowa)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Anna Buła Io

praktyki ciągłe


Praktyki studenckie na UŁ


Wydziałowy Kierownik Zawodowych Praktyk Studenckich: 

dr Ewa Cyrańska
Praktyki na kierunku pedagogika:


Sprawy praktyk:

Hanna Dolewka

tel. 665 57 21
(pokój nr 14, budynek A)


Kierunkowi Opiekunowie Praktyk:

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych za coachingiem

dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe

mgr Wojciech Świtalski

praktyki śródroczne


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

dr Anna Jarkiewicz

ciągłe | śródroczne


Edukacja przez sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe

mgr Jacek Szczeciński

praktyki śródroczne


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

ciągłe (klasy I-III);  (klasy IV-VI)
śródroczne (IKF);  (szkoła podstawowa)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Anna Buła Io

praktyki ciągłe
praktyki śródroczne


Pedagogika resocjalizacyjna

mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe

dr Anna Sobczak

mgr Agnieszka Jaros

praktyki śródroczne


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

ciągłe (dyplomowe) |  śródroczne (diagnostyczne)
ciągłe (metodyczne)|  śródroczne (metodyczne)


Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne)
Specjalności:


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Edukacja przez sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe (w szkole podstawowej)
praktyki ciągłe (IKF)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Anna Buła

praktyki ciągłe


Pedagogika resocjalizacyjna
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe (dyplomowe)

praktyki ciągłe (metodyczne)


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika resocjalizacyjna
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
dr Joanna Stelmaszczyk

praktyki ciągłe


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-Wychowawczej
dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe (asystenckie)
praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Edukacja Przez Sztukę
mgr Jacek Szczeciński, mgr Martyna Justyńska

praktyki ciągłe


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe

praktyki ciągłe (liceum)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Dorota Radzikowska

praktyki ciągłe 


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)


Pedagogika Resocjalizacyjna
dr Sylwia Błaszczyk-Kowalska IIo

praktyki ciągłe


Pedagogika z zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe


Pedagogika Społeczna W Zakresie Pracy Opiekuńczej I Socjalno-Wychowawczej
dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Pedagogika W Zakresie Opieki I Terapii Pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe(asystenckie)

praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Edukacja Przez Sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe


Pedagogika Kultury Fizycznej I Zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe – gimnazjum

praktyki ciągłe – liceum


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

dr Dorota Radzikowska

praktyki ciągłe


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) – stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny – regulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i kliniczna – regulamin praktyk

dr Joanna Miniszewska


Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji – regulamin praktyk
mgr Mateusz Hauk


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) niestacjonarne (wieczorowe)

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny – regulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i kliniczna – regulamin praktyk
dr Joanna Miniszewska


Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji – regulamin praktyk
mgr Mateusz Hauk

/wp-content/pg//PWD/s1st.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>praktyki śródroczne


Pedagogika resocjalizacyjna

mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe

dr Anna Sobczak

mgr Agnieszka Jaros

praktyki śródroczne


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

ciągłe (dyplomowe) |  śródroczne (diagnostyczne)
ciągłe (metodyczne)|  śródroczne (metodyczne)


Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne)
Specjalności:


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Edukacja przez sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe (w szkole podstawowej)
praktyki ciągłe (IKF)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Anna Buła

praktyki ciągłe


Pedagogika resocjalizacyjna
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe (dyplomowe)

praktyki ciągłe (metodyczne)


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika resocjalizacyjna
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
dr Joanna Stelmaszczyk

praktyki ciągłe


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-Wychowawczej
dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe (asystenckie)
praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Edukacja Przez Sztukę
mgr Jacek Szczeciński, mgr Martyna Justyńska

praktyki ciągłe


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe

praktyki ciągłe (liceum)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Dorota Radzikowska

praktyki ciągłe 


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)


Pedagogika Resocjalizacyjna
dr Sylwia Błaszczyk-Kowalska IIo

praktyki ciągłe


Pedagogika z zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe


Pedagogika Społeczna W Zakresie Pracy Opiekuńczej I Socjalno-Wychowawczej
dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Pedagogika W Zakresie Opieki I Terapii Pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe(asystenckie)

praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Edukacja Przez Sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe


Pedagogika Kultury Fizycznej I Zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe – gimnazjum

praktyki ciągłe – liceum


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

dr Dorota Radzikowska

praktyki ciągłe


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) – stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny – regulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i kliniczna – regulamin praktyk

dr Joanna Miniszewska


Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji – regulamin praktyk
mgr Mateusz Hauk


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) niestacjonarne (wieczorowe)

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny – regulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i kliniczna – regulamin praktyk
dr Joanna Miniszewska


Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji – regulamin praktyk
mgr Mateusz Hauk

Print Friendly, PDF & Email