Prace dyplomowe


Komunikat dla studentów ostatniego roku studiów


Formularz oceny pracy dyplomowej (doc.) – zgodny z Zarządzeniem nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ z dnia 31.03.2014 r. w sprawie: zmiany formularza oceny pracy dyplomowej)


WZORY STRON TYTUŁOWYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej – kierunek: pedagogika (doc)

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej – kierunek: pedagogika (doc)

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej – kierunek: psychologia (doc)

Przykładowa strona tytułowa pracy magisterskiej (kierunek pedagogika) (doc) 


Przygotowanie strony tytułowej pracy magisterskiej/licencjackiej według wzoru:

  1. W dokumencie należy wypełnić pola edytowalne: imiona i nazwiskonr albumutytuł pracytytuł pracy w języku angielskimpromotor pracynazwa jednostki, w której promotor jest zatrudniony. W tym celu należy zaznaczyć widniejący w polu tekst i zastąpić go własnym, odpowiednio sformatowanym.
  2. Tekst na stronie tytułowej powinien być napisany czcionką Times New Romanpogrubioną, wielkość 16 punktów (imiona i nazwisko oraz tytuł pracy w  języku polskim) oraz 12 punktów (pozostały tekst)
  3. W przypadku dłuższego tytułu pracy należy zmniejszyć czcionkę do 14 (lub 12) punktów.
  4. Tytuł pracy należy na stronie tytułowej wyśrodkować.
  5. Tytuł pracy w języku angielskim powinien być ujęty w nawias. Można go pominąć (w polu usunąć tekst), jeżeli student nie ubiega się o wydanie suplementu w języku angielskim.

Oświadczenia dla studentów ostatniego roku studiów (doc)


 

Print Friendly, PDF & Email