Rejestracji do grup na zajęcia na semestr II


Informacja dla studentów I roku pedagogiki ( I i II stopnia)


W sprawie rejestracji bezpośredniej przez system USOSWeb do grup na zajęcia z modułów wybieralnych na semestr drugi, lato 2017/2018.

Uwagi ogólne

Rejestracja jest obowiązkowa i odbywa się wyłącznie poprzez system USOSWeb.

I stopień: w terminie 25.01.2018 r. (od godziny 20:00) – 28.01.2018 r. (do godziny 23:59)

II stopień: w terminie 25.01.2018 r. (od godziny 21:00) – 28.01.2018 r. (do godziny 23:59)

 • Kolejność zapisów ma wpływ na końcowe listy
 • Przed zapisami należy sprawdzić poprawność danych potrzebnych do zalogowania (numer PESEL wpisujemy jako Identyfikator oraz Hasło lub poprzez konto Active Directory).
 • W przypadku problemów z zalogowaniem, braku Hasła proszę o zgłoszenie się do pokoju nr 14 Pomorska 46/48, lub telefonicznie w godzinach pracy Dziekanatu: 426655708, kontakt bartek.szatkowski@uni.lodz.pl
 • W przypadku niedokonania rejestracji na zajęcia w określonym terminie, student zostanie decyzją Dziekana WNoW UŁ wpisany na listę zajęć, na który nie został przekroczony limit
 • Osoby reaktywowane (np. po urlopie dziekańskim) proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 14 lub kontakt: bartek.szatkowski@uni.lodz.pl
 • Ewentualne problemy proszę zgłaszać na adres kontakt: bartek.szatkowski@uni.lodz.pl

Wybór modułu dotyczy pakietu, przedmiotów wchodzących w jego skład (dwóch segmentów).


W rejestracji bezpośredniej do zajęć studenci dokonują wyboru z dwóch pierwszych przedmiotów z danego segmentu. (Przedmioty zaznaczone na czerwono)
Pozostałe przedmioty zostaną dopisane zgodnie z wyborem segmentu.


Studenci I roku pedagogiki stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia:

Moduły wybieralne :

Segment 1:

 • Psychologia marketingu i reklamy (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Edukacja estetyczna (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Pedagogika twórczości (zajęcia na semestr 3, Z-18/19)
 • Edukacja dorosłych (zajęcia na semestr 3, Z-18/19)

Segment 2:

 • Psychologia wychowania (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Etyka zawodu nauczyciela (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Podstawy prawa oświatowego (zajęcia na semestr 3, Z-18/19)
 • Polityka oświatowa (zajęcia na semestr 3, Z-18/19)

Studenci I roku pedagogiki stacjonarnej drugiego stopnia:

Moduły wybieralne:

Segment 1:

 • Psychologia doradztwa zawodowego (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Edukacja międzykulturowa (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Pedagogika mediów (zajęcia na semestr 3, Z-18/19)

Segment 2:

 • Psychologia resocjalizacyjna (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Subkultury młodzieżowe (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Dydaktyka szkolna (zajęcia na semestr 3, Z-18/19)

Studenci I roku pedagogiki niestacjonarnej drugiego stopnia:

Moduły wybieralne:

Segment 1:

 • Psychologia doradztwa zawodowego (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Pedagogika mediów (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Edukacja międzykulturowa (zajęcia na semestr 3, Z-18/19)

Segment 2:

 • Psychologia resocjalizacyjna (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Subkultury młodzieżowe (zajęcia na semestr 2, L-17/18)
 • Dydaktyka szkolna (zajęcia na semestr 3, Z-18/19)

Instrukcja rejestracji na zajęcia w systemie USOS
(Uniwersytecki System Obsługi Studentów)

www.wnow.uni.lodz.pl/wp-content/doc/IRUSOS.pdf


 

Print Friendly, PDF & Email