Ogłoszenia


W dniu 24.01.2018 dyżur prof. Anny Paszkowskiej-Rogacz odbędzie się w godzinach od 13.30 do 15.30

 


UWAGA STUDENCI !
NAUKOWE STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wnioski o stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego można składać w dziekanacie, pok. nr 14 do dnia 17 stycznia 2018 r.
Regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie
www.lodzkie.pl w zakładce > Edukacja

Dodatkowe informacje – Dziekanat pok.14

Informacji udzielają również pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
Dorota Komar tel. 0 42 291 98 30, dorota.komar@lodzkie.pl
Sylwia Skonka, tel. 042 291-98-29, sylwia.skonka@lodzkie.pl


Młodzi w Łodzi zapraszają na Dzień Otwarty w firmie JTI Polska w ramach  programu pod nazwą Poznaj łódzkich Pracodawców .

https://mlodziwlodzi.pl/uwaga-dzien-otwarty-w-jti-polska/


Informacja dla studentów II roku pedagogiki ( I stopnia) w sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system USOSweb na specjalności na semestr czwarty, lato 2017/2018.


Informacja dla studentów I roku pedagogiki ( II stopnia) w sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system USOSweb na specjalności na semestr drugi, lato 2017/2018.


INSTRUKCJA rejestracji na zajęcia w systemie USOSWeb


Lista podmiotów, które zostały wybrane do realizacji usług – wykonywanie badań uczniów/studentów w 2017 roku


W tegorocznej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi firma KOMFORT po raz pierwszy zdecydowała się ufundować stypendium dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego studiującego na jednym z wymienionych kierunków: Psychologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Marketing, Ekonomia, Zarządzanie i marketing, Logistyka.

KOMFORT funduje STYPENDIUM dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego!


Jak co roku przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW na bieżący rok akademicki (01.10.2017r.-30.09.2018r.).  Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: www.nnw-studentow.pl

Osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok akademicki 2017/2018, powinny:

  • studenci i doktoranci: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r.
  • pracownicy: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r. lub zgłosić się do Działu Płac w terminie do dnia 14.11.2017r. i zadeklarować potrącenie składki z wynagrodzenia.

Rekrutacja na studia podyplomowe “ Przygotowanie Pedagogiczne” została przedłużona do końca października.
Zapraszamy.

http://www.wnow.uni.lodz.pl/oferta/studia-podyplomowe/pedagogika/przygotowanie-pedagogiczne/


INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2017/2018 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2017 r.


INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2017/2018 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2017 r.


Kurs online dla studentów I rokuhttps://moodle.uni.lodz.pl/course/view.php?id=1416

Kurs zawiera wiedzę o Uniwersytecie Łódzkim w pigułce, dostarcza też ciekawych informacji na temat życia studenckiego (w tym: jak ubiegać się o stypendium, jakie sprawy załatwiać w dziekanacie, jak dotrzeć na poszczególne wydziały, jaka jest struktura władz wydziału, do jakich organizacji studenckich się zapisać, gdzie spędzać czas wolny etc.).

Dla studentów, którzy dopiero od kilku dni mieszkają w Łodzi i zaczęli studia na naszej uczelni, informacje zawarte w kursie mogą okazać się niezwykle przydatne. Pomogą im też szybciej i łatwiej zaaklimatyzować się w nowym miejscu i nowej sytuacji.


Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2017/2018


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018


Stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018


 

Print Friendly, PDF & Email