Ogłoszenia


16 listopada 2017 roku Biuro Karier UŁ organizuje XIII edycję Uniwersyteckich Targów Pracy. Wydarzenie jest okazją do poznania topowych łódzkich pracodawców i zbierania przez studentów naszej Uczelni pierwszych doświadczeń zawodowych. W tym roku, oprócz kilkudziesięciu wystawców, strefy doradczej oraz ofert pracy, praktyk i staży, po raz pierwszy oddajemy do dyspozycji studentów strefę rekrutacji, w której Partnerzy wydarzenia będą przeprowadzać wstępne rozmowy kwalifikacyjne.

http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/


Jak co roku przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW na bieżący rok akademicki (01.10.2017r.-30.09.2018r.).  Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: www.nnw-studentow.pl

Osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok akademicki 2017/2018, powinny:

  • studenci i doktoranci: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r.
  • pracownicy: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r. lub zgłosić się do Działu Płac w terminie do dnia 14.11.2017r. i zadeklarować potrącenie składki z wynagrodzenia.

Rekrutacja na studia podyplomowe “ Przygotowanie Pedagogiczne” została przedłużona do końca października.
Zapraszamy.

http://www.wnow.uni.lodz.pl/oferta/studia-podyplomowe/pedagogika/przygotowanie-pedagogiczne/


INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2017/2018 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2017 r.


INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2017/2018 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2017 r.


Kurs online dla studentów I rokuhttps://moodle.uni.lodz.pl/course/view.php?id=1416

Kurs zawiera wiedzę o Uniwersytecie Łódzkim w pigułce, dostarcza też ciekawych informacji na temat życia studenckiego (w tym: jak ubiegać się o stypendium, jakie sprawy załatwiać w dziekanacie, jak dotrzeć na poszczególne wydziały, jaka jest struktura władz wydziału, do jakich organizacji studenckich się zapisać, gdzie spędzać czas wolny etc.).

Dla studentów, którzy dopiero od kilku dni mieszkają w Łodzi i zaczęli studia na naszej uczelni, informacje zawarte w kursie mogą okazać się niezwykle przydatne. Pomogą im też szybciej i łatwiej zaaklimatyzować się w nowym miejscu i nowej sytuacji.


KOMUNIKAT REKTORA UŁ w sprawie godzin rektorskich

  1. W dniu 13 października 2017 r, (z okazji Dnia Edukacji Narodowej) zarządzam godziny rektorskie od godz.  12.00 do godz.  16.00 we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ. dla studentów i pracowników naukowych.
  2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Antoni Różalski


Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2017/2018


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018


Stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018


 

Print Friendly, PDF & Email