Konto bankowe WNoW UŁ – opłaty


Nr konta Wydziału Nauk o Wychowaniu:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023


opłata za legitymację  17  PLN

opłata za duplikat  25,50 PLN

dowód wpłaty należy dostarczyć do dziekanatu.