Komunikaty


Trwa rekrutacja studentów na Program MOST na semestr letni 2018/2019


Start rekrutacji do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi oraz Stypendia Miasta Łodzi – ulotka


Młodzi w Łodzi


Stypendia Miasta Łodzi


Informacje nt. Obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018r.


Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym Od 1 października 2018 r.


Kurs z przysposobienia bibliotecznego dla  studentów I roku studiów stacjonarnych


Zapisy na Zajęcia Ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019