Komunikaty


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ tradycyjnie organizuje w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych darmowe zajęcia sportowe pod hasłem „Studencie – zrelaksuj się!”

Plan zajęć


Drodzy Studenci!

Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem dydaktycznym w w ramach programu Erasmus+ serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne (Erasmus Cafe), które odbędzie się w dniu 11.01.o g. 10:00 w sali nr 210 przy ul. Pomorskiej 46/48. W trakcie spotkania Wasi Koledzy i Koleżanki , którzy uczestniczyli w tego rodzaju wyjeździe w poprzednich latach, opowiedzą Wam o swoich doświadczeniach. Zachęcam i zapraszam serdecznie do udziału Anna Jarkiewicz (Koordynator ds Programów Wymiany WNoW)

 


Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu do pomocy w organizacji ogólnopolskiej imprezy Przedszkoliada.pl ,

która odbędzie się w sobotę 19.01.2019 w Zatoce Sportu w Łodzi w trzech turach o 9.30, 13.00 i 16.00 oraz 20.01.2019 od 9.00 – wtedy to najmłodsi łodzianie bawić się będą razem z kangurem.

Nasi studenci od 2011 roku uczestniczą w organizacji, sprawując opiekę nad przedszkolakami – osoby jeszcze chętne proszę o zgłaszanie się do głównego Promotora Przedszkoliady Michała Kujawy (absolwenta pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej) lub dr Anny Maszorek-Szymala
(anna.szymala@uni.lodz.pl)


Trwa rekrutacja studentów na Program MOST na semestr letni 2018/2019


Start rekrutacji do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi oraz Stypendia Miasta Łodzi – ulotka


Młodzi w Łodzi


Stypendia Miasta Łodzi


Informacje nt. Obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2018r.


Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z przedmiotu „Prawo autorskie” w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym Od 1 października 2018 r.


Kurs z przysposobienia bibliotecznego dla  studentów I roku studiów stacjonarnych


Zapisy na Zajęcia Ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019