Informacje dotyczące lektoratów


Językowe testy diagnostyczne
podział na grupy lektoratowe – język angielski:

  • Pedagogika stacjonarna 1 stopień
  • Pedagogika stacjonarna 2 stopień
  • Pedagogika niestacjonarna 1 stopień
  • Pedagogika niestacjonarna 2 stopień