Informacje dla osób, przyjętych na I rok studiów

Informacje dla osób, które zostały przyjęte na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk o Wychowaniu

Informacja dla osób rozpoczynających studia na kierunku pedagogika sportu.
Prosimy o pilne zgłoszenie się do Dziekanatu WNoW (od poniedziałku 16.09.2019) celem odbioru skierowania na badania lekarskie, które są niezbędne do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów do 30.09.2019 r. będzie skutkowało niedopuszczeniem do udziału w zajęciach.

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się dnia 27 września 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w auli im. prof. Wacława Szuberta przy ul. Lindleya 5.

  • Osoby zainteresowane miejscem w domu studenckim lub stypendium socjalnym (wnioski należy składać do 21 sierpnia 2019 r.) wszelkie informacje znajdą na stronie http://cos.uni.lodz.pl – nie czekając na otrzymanie decyzji! tel. (42)66 55 338, (42)66 55 430.
  • Prosimy o dokonanie opłaty za legitymację studencką w wysokości 22,- zł na konto:
 BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

Dowód wpłaty należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału Nauk o Wychowaniu (poniedziałek-środa 9.00-13.00, piątek 11.00-15.00), ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, pok. 13.

  • Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ
ul. Rodzeństwa Fibaków 3, 91-404 Łódź
tel. 42 235-01-71
e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl