Informacje dla osób, które zostały przyjęte na I rok studiów

Informacje dla osób, które zostały przyjęte na I rok studiów na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

  • Zgodnie z Zarządzeniem nr 154 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4 sierpnia 2020 r.  zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się dnia 19 października 2020 r.
  • Osoby zainteresowane miejscem w domu studenckim lub stypendium socjalnym  wszelkie informacje znajdą na stronie http://cos.uni.lodz.pl – tel. (42)66 55 338, (42)66 55 430.
  • Prosimy o dokonanie opłaty za legitymację studencką w wysokości 22,- zł na konto:

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

Skan dowodu wpłaty należy wysłać  do dziekanatu Wydziału Nauk o Wychowaniu na adres osoby zajmującej się danym kierunkiem studiów. Dostarczenie dowodu wpłaty uruchamia proces tworzenia legitymacji studenckiej – jej odbiór jest możliwy po podpisaniu umowy i ślubowania. Informacja o  terminie i formie podpisania dokumentów zostanie podana na stronie www.wnow.uni.lodz.pl

Studia stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna mgr Dominika Oliwkowskadominika.oliwkowska@uni.lodz.pl
tel. 42 6655738
Pedagogika sportu mgr Dominika Oliwkowskadominika.oliwkowska@uni.lodz.pl
tel. 42 6655738
Pedagogika I stopieńmgr Anna Krygieranna.krygier@uni.lodz.pl
tel. 42 6655731
Pedagogika II stopień mgr Justyna Ptak justyna.ptak@uni.lodz.pl
tel. 42 6655732
Pedagogika II stopień mgr Aneta Staszczyk aneta.staszczyk@uni.lodz.pl
tel. 42 6655730
Psychologia mgr Marina Kiselevamarina.kiseleva@uni.lodz.pl 
tel. 42 6655735

Studia niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna mgr Anna Krygieranna.krygier@uni.lodz.pl
tel. 42 6655731
Pedagogika I stopień mgr Justyna Ptakjustyna.ptak@uni.lodz.pl
tel. 42 6655732
Pedagogika II stopieńmgr Aneta Staszczyk aneta.staszczyk@uni.lodz.pl
tel. 42 6655730
Psychologiamgr Joanna Grzybowskajoanna.grzybowska@uni.lodz.pl
tel. 42 6655734

Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności prosimy o kontakt z Biurem ds.  Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ

ul. Rodzeństwa Fibaków 3, 91-404 Łódź

tel. 42 235-01-71

e- mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

  • Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu UŁ. Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na www.swfis.uni.lodz.pl

www.wnow.uni.lodz.pl

https://moodle.uni.lodz.pl/pluginfile.php/349936/mod_resource/content/4/index.html