Informacja dla studentów przyjętych na 1 rok Pedagogiki Sportu

Szanowni Państwo,

Zostały do Was wysłane skierowania na badania lekarskie droga pocztową na podane przez Państwa adresy. Są to badania, które należy wykonać u lekarza medycyny pracy. Dostaliście Państwo skierowanie i 2 druki zaświadczeń lekarskich. Osoby z województwa łódzkiego mogą wykonać badania nieodpłatnie w placówkach, których wykaz został zamieszczony na stronie :

Lista podmiotów, które zostały wybrane do realizacji usług na wykonywanie w 2020 roku świadczeń zdrowotnych w bloku tematycznym: ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza uzasadniona patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego

Wykonanie badań w placówce prywatnej jest dopuszczalne, ale Uczelnia nie będzie zwracała ich kosztów !!!

Jeden wypełniony przez lekarza druk zaświadczenia z pieczątkami placówki wykonującej badanie i lekarza należy dostarczyć do Dziekanatu w dniu podpisywania dokumentów na Wydziale. O tym terminie zostaniecie Państwo powiadomieni po jego ustaleniu.

Niedostarczenie takiego zaświadczenie w wymaganym terminie będzie skutkowało niedopuszczeniem do uczestnictwa w zajęciach sportowych.