Informacje dla osób, przyjętych na I rok studiów

Informacje dla osób, które zostały przyjęte na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk o Wychowaniu

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się dnia 27 września 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w auli im. prof. Wacława Szuberta przy ul. Lindleya 5.

  • Osoby zainteresowane miejscem w domu studenckim lub stypendium socjalnym (wnioski należy składać do 21 sierpnia 2019 r.) wszelkie informacje znajdą na stronie http://cos.uni.lodz.pl – nie czekając na otrzymanie decyzji! tel. (42)66 55 338, (42)66 55 430.
  • Prosimy o dokonanie opłaty za legitymację studencką w wysokości 22,- zł na konto:
 BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

Dowód wpłaty należy dostarczyć do dziekanatu Wydziału Nauk o Wychowaniu (poniedziałek-środa 9.00-13.00, piątek 11.00-15.00), ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, pok. 13.

  • Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ
ul. Rodzeństwa Fibaków 3, 91-404 Łódź
tel. 42 235-01-71
e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl