Oligofrenopedagogika


Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie bądź listem poleconym na wymieniony adres do 30.09.2018


Tematyka:
Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo.
Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej i logopedycznej, metodyki rewalidacji upośledzonych umysłowo, oligofrenopedagogiki i edukacji upośledzonych umysłowo, biomedycznych podstaw rozwoju oraz usprawnienia i terapii.


Kandydaci:
Absolwenci wyższych studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadający przygotowanie pedagogiczne.


Czas trwania:
3 semestry – 380 godzin w systemie zaocznym; zajęcia co 2 tygodnie w soboty i niedziele.
Ilość miejsc: 30
Koszty uczestnictwa: 1.300 zł za semestr


Kierownik studiów: Dr Anna Sobczak
Osoba/y kontaktowa: Mgr Monika Talaga-Michalska
Dane teleadresowe:


Adres:
Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon:
(48 42) 66 55 590, 66 55 550
Fax:
(48 42) 66 55 550
Email:
specjalna@uni.lodz.pl
WWW:
www.wnow.uni.lodz.pl


Inne informacje:
Podstawą rekrutacji będzie złożenie dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • 2 kwestionariusze osobowe (UŁ i wewnętrzny),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
    potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych (nie dotyczy absolwentów pedagogiki),
  • 1 zdjęcie (format 3,5×4,5 cm),
  • podanie o przyjęcie na studia.