Pedagogika


Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z podpisaniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 rWydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego nie prowadzi w roku akademickim 2019/2020 rekrutacji na studia podyplomowe PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.


Nowy kierunek!

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne”