Studia podyplomowe

Dodatkowa rekrutacja na studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne – do 13.03.2020.

Kontakt: katewych@uni.lodz.pl

Tel. 42 665 50 85