Konferencje

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien„, Łódź, 27 maja 2018 roku


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem odnośnie wychowawczych, edukacyjnych oraz terapeutycznych walorów kina. Organizowane przez nas wydarzenie będzie okazją poznania tych dzieł filmowych, które mogą być wartościowe z punktu widzenia praktyki pedagogicznej i psychologicznej oraz ubogacania teorii, a także szansą na spojrzenie na filmy już znane z zupełnie nowej perspektywy.

Do zgłaszania swych wystąpień zachęcamy nie tylko pedagogów i psychologów, ale także uczonych z Polski i z zagranicy, którzy reprezentują inne dyscypliny naukowe. Niech ta konferencja stanowi szansę na integrację środowiska naukowców poprzez umożliwienie interdyscyplinarnej dyskusji na temat pedagogicznych i psychologicznych walorów kina.

Łączny czas wystąpienia prelegenta wynosi 20 minut i obejmuje projekcję fragmentu omawianego dzieła filmowego (do 10 minut) oraz komentarz.

W ramach konferencji odbędzie się dyskusja panelJowa na temat pedagogicznych i psychologicznych aspektów dzieła Wszystkie niewidzialne dzieci, która zostanie poprzedzona projekcją filmu.
Warto zaznaczyć, że zgłoszone przez Państwa artykuły naukowe – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – będą miały szansę ukazać się w punktowanym czasopiśmie naukowym.
Więcej informacji znajdą Państwo na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/ 


Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski
 • prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka
 • prof. nadzw. dr. hab. Irena Szewczyk–Kowalewska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • mgr Agata Marciniak – Przewodnicząca
 • mgr Katarzyna Okólska – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Sylwia Renosik – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Monika Kamieńska – Sekretarz
 • mgr Gabriela Dobińska
 • mgr Maciej Jabłoński
 • mgr Magdalena Kaliszewska – Henczel
 • mgr Magdalena Rachubińska
 • mgr Magdalena Schmidt
 • mgr Izabela Socha

Ustalenia organizacyjne:

 • Zgłoszenia udziału należy dokonać do 29.04.2018 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/sw7uC6y6bD7ZOrCl1
 • Abstrakty należy przygotować w języku polskim lub angielskim (nie więcej niż 150 słów).
 • Udział bierny w konferencji jest bezpłatny. Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 50 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, obiad oraz przerwy kawowe.
 • Udział w projekcji filmu jest bezpłatny.
 • Prelegenci przywożą filmy we własnym zakresie.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.
 • Czas trwania wystąpień: 20 minut.
 • Program konferencji zostanie przesłany na początku 05. 2018 r.

Załączniki:


Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Różne twarze wykluczenia„, Łódź, 29 czerwca 2018 roku

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Różne twarze wykluczenia”.

Celem konferencji jest umożliwienie polskim i zagranicznym badaczom oraz praktykom pracującym z osobami i grupami znajdującymi się z wielu powodów na marginesie życia społecznego wzięcia udziału w interdyscyplinarnej dyskusji na temat różnych wymiarów wykluczenia.

Mamy jednocześnie nadzieję, że ta wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń odnośnie filozoficznych, historycznych i społeczno–kulturowych aspektów marginalizacji pozwoli naintegrację środowiska naukowców i praktyków oraz stanie się przyczynkiem podejmowania interdyscyplinarnej współpracy w zakresie badań nad problematyką wykluczenia.

Warto zaznaczyć, że zgłoszone przez Państwa artykuły naukowe – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – będą miały szansę ukazać się w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/


Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz
 • prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel
 • dr hab. Renata Szczepanik

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • mgr Agata Marciniak – Przewodnicząca
 • mgr Katarzyna Okólska – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Sylwia Renosik – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Monika Kamieńska – Sekretarz
 • mgr Gabriela Dobińska
 • mgr Maciej Jabłoński
 • mgr Magdalena Kaliszewska – Henczel
 • mgr Magdalena Rachubińska
 • mgr Magdalena Schmidt
 • mgr Izabela Socha

Ustalenia organizacyjne

 • Zgłoszenia udziału należy dokonać do 20.05.2018 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/qayLzGENCLBREcOk1
 • Abstrakty należy przygotować w języku polskim lub angielskim (nie więcej niż 150 słów).
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.
 • Czas trwania wystąpień: 20 minut.
 • Program konferencji zostanie przesłany na początku 06. 2018 r.

Załączniki: