Koło Naukowe Doktorantów


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego powstało 21 listopada 2017 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, promowanie Wydziału Nauk o Wychowaniu i jego oferty programowej, koordynowanie działań naukowych doktorantów, wspólne pozyskiwanie funduszy na prowadzenie badań naukowych oraz prowadzenie badań w oraz podawanie ich wyników do wiadomości publicznej.

Koło realizuje swe zadania, między innymi poprzez organizację konferencji oraz innych form wymiany doświadczeń i dzielenia się wynikami badań naukowych, prowadzenie wspólnych i wspieranie indywidualnych inicjatyw badawczych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, samorządowymi i państwowymi, w celu prowadzenia badań naukowych i propagowaniu nauk humanistycznych.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, sugestie i pomysły ze strony wszystkich Doktorantów oraz na współpracę z innymi kołami naukowymi (zarówno doktoranckimi, jak i studenckimi).


Statut Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego


Opiekun Koła Naukowego:
prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski (Pracownia Kognitywistyki, WNoW UŁ)


Zarząd Koła Naukowego:

mgr Agata Marciniak – Prezes

mgr Gabriela Dobińska – Wiceprezes

mgr Katarzyna Okólska – Wiceprezes

mgr Sylwia Renosik – Koordynator ds. kontaktów z instytucjami


Kontakt: knd.wnow.ul@gmail.com

Siedziba: WNoW, sala 319 (budynek A)

Dyżury Prezes: wtorki 15:30-17:00, WNoW