Dokumenty


Lista opiekunów naukowych i proponowana problematyka prac doktorskich


Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim


Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego I rok studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – I rok studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019 – wyższe lata studiów doktoranckich (II, III, IV rok) na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – wyższe lata studiów doktoranckich (II, III, IV rok) na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych


Kwestionariusz osobowy


Oświadczenie o rezygnacji ze studiów doktoranckich