Studia doktoranckie


Stacjonarne studia doktoranckie Pedagogiki i Psychologii zostały powołane zarządzeniem nr 91 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH
na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Dyżur:  piątek 11.30 – 13.30; pokój nr 2


ADMINISTRACJA I TOK STUDIÓW

mgr Joanna Grzybowska
tel. 42 665 57 34
e-mail: joanna.grzybowska@uni.lodz.pl


REKRUTACJA

dr Anna Sobczak
tel. 42 665 55 57 ; 508861811   środa 13.00-14.00
e-mail: anna.sobczak@uni.lodz.pl
(ul. Smugowa 10/12 pokój nr 5, parter)