Wykłady ŁTN


Formularz zgłoszenia


Wykłady profesorów – członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
dla doktorantów łódzkich uczelni
w roku akademickim 2017/2018

z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców
IX. edycja pt. „Nauka wobec zagrożeń współczesnego świata

Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN), realizując swe zadania statutowe, promocji nauki i osiągnięć badawczych, od blisko dziesięciu lat kontynuuje inicjatywę włączenia się w proces kształcenia kadr na poziomie doktorskim. Proponujemy studentom – doktorantom łódzkich uczelni – uczestnictwo w cyklu dziesięciu wykładów, zintegrowanych z programem kształcenia na swojej uczelni, w ramach wykładów do wyboru na studiach doktoranckich. Wykłady prowadzą łódzcy naukowcy – członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W każdym cyklu wykładów podejmowane są wiążące i najbardziej aktualne zagadnienia współczesnego świata, stanowiące wyposażenie intelektualne każdego słuchacza aspirującego do stopnia doktora. Tematykę opisują najlepiej następujące pojęcia kluczowe: „wiedza” – „nauka” -„wykształcenie” – „inteligencja”. Szczególnymi zaletami wykładów są:

 1. wysoki poziom popularyzacji wiedzy naukowej (specjalistycznej) przekazywanej doktorantom, w większości nie będącym specjalistami w danej dziedzinie;
 2. wyraźne podkreślanie wymiaru aplikacyjnego prezentowanych rezultatów badań naukowych.

Organizacja i forma zajęć

W roku akademickim 2017/2018 realizowany będzie IX cykl wykładów pn. „Nauka wobec zagrożeń współczesnego świata”. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w czwartki w godz. 16:00-19:00 w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11. Obejmować będą wykład, dyskusję i spotkanie z profesorem, prowadzącym wykład. Rozpoczęcie 9 listopada 2017 o godz. 16:00.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia za pomocą formularza, który dostępny jest u kierowników studiów doktoranckich oraz na stronie www.ltn.lodz.pl. Formularz prosimy przesłać tradycyjną pocztą lub e-mailem na adres biuro@ltn.lodz.pl bezpośrednio lub za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich na danym kierunku/ wydziale lub złożyć w sekretariacie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (ul. M. Skłodowskiej -Curie 11 w godz. 8:30-15:30)

Potwierdzenie uczestnictwa

Na podstawie obecności (co najmniej 70%) na wykładach Łódzkie Towarzystwo Naukowe będzie potwierdzać wysłuchanie cyklu 30 godzin zajęć. Stosowne zaświadczenie student będzie mógł przedstawić kierownikowi studiów doktoranckich na swej uczelni / wydziale w celu otrzymania zaliczenia tych zajęć. Termin zgłoszeń: do 13. października 2017 roku.

ZAPRASZAMY!

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE


Harmonogram wykładów ŁTN dla doktorantów w roku akademickim 2017/18
z cyklu: „Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców
IX. edycja pt. „Nauka wobec zagrożeń współczesnego świata„(czwartek, godz. 16.00. -19.00.)

9. listopada 2017

 • Inauguracja IX. edycji wykładów dla doktorantów pt. Nauka wobec zagrożeń współczesnego Świata – prof. Antoni Różalski, Prezes ŁTN
 • Anthropologic partagee des activites (Podzielana antropologia aktywności) – prof. Jean-Marie Barbier, laureat nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za prace badawcze z pedagogiki społecznej im. Profesor Ireny Lepalczyk

23. listopada 2017

Eugenika — rys historyczny i współczesne trudne wyzwania– prof. Adam Jaworski

7. grudnia 2017

Zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym w świetle nowej Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym – prof. Antoni Różalski

18. stycznia 2018

Chemia, biologia… i co z tego wynika? Bardzo hńne przemyślenia (jeszcze)pasjonata – prof. Jarosław Lewkowski

22. lutego 2018

Możliwości polskiej wojskowej służby zdrowia w warunkach operacji wojskowych poza granicami kraju – prof. Waldemar Machała

8. marca 2018

Zdrowie psychiczne współczesnego człowieka i jego zagrożenia– prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz

22. marca 2018

Katastrofy pogodowe — jak nauka pomaga w ich zapobieganiu – prof. Joanna Wibig

26. kwietnia 2018

Diagnostyka techniczna – Interdyscyplinarna wiedza. Naukowe wyzwania – prof. Dorota Kozanecka

17. maja 2018

Niepełnosprawność starzejącego się społeczeństwa jako wyrwanie XXI wieku – prof. Tomasz Kostka

7. czerwca 2018

 • Moim warsztatem pracy jest teatr: spotkanie z mistrzem – prof. Zofia Uzelac
 • Zakończenie IX. edycji wykładów dla doktorantów

Program wykładów przygotowuje Rada Programowa składzie:

 • prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 • prof. Małgorzata Czyż,
 • prof. Ewa Marynowicz-Hetka (sekretarz)
 • prof. Antoni Różalski (przewodniczący)
 • prof. Elżbieta Szkurłat
 • prof. Wojciech Wolf

Formularz zgłoszenia