Koło Naukowe Doktorantów


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego powstało 21 listopada 2017 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, promowanie Wydziału Nauk o Wychowaniu i jego oferty programowej, koordynowanie działań naukowych doktorantów, wspólne pozyskiwanie funduszy na prowadzenie badań naukowych oraz prowadzenie badań w oraz podawanie ich wyników do wiadomości publicznej.

Koło realizuje swe zadania, między innymi poprzez organizację konferencji oraz innych form wymiany doświadczeń i dzielenia się wynikami badań naukowych, prowadzenie wspólnych i wspieranie indywidualnych inicjatyw badawczych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, samorządowymi i państwowymi, w celu prowadzenia badań naukowych i propagowaniu nauk humanistycznych.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, sugestie i pomysły ze strony wszystkich Doktorantów oraz na współpracę z innymi kołami naukowymi (zarówno doktoranckimi, jak i studenckimi).


Statut Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego


Opiekun Koła Naukowego:
prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski (Pracownia Kognitywistyki, WNoW UŁ)


Zarząd Koła Naukowego:

mgr Agata Marciniak – Prezes
mgr Gabriela Dobińska – Wiceprezes
mgr Katarzyna Okólska – Wiceprezes
mgr Sylwia Renosik
– Koordynator ds. kontaktów z instytucjami

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/


Koło Naukowe Doktorantów WNoW

Kontakt: knd.wnow.ul@gmail.com

Siedziba: WNoW, sala 319 (budynek A)

Dyżury Prezes: środy 10:30-12:30, WNoW