Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

dyżur: piątki 14.15 – 16.00