Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

dyżur: piątki 12.00 – 14.00


Zarządzenie Rektora nr 28 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ oraz Zarządzenie Rektora nr 29 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UŁ. 

https://baw.uni.lodz.pl/d/10577/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2019&tybp_filterMonth=11&tybp_filterDay=6&tybp_moduleId=1635

https://baw.uni.lodz.pl/d/10578/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2019&tybp_filterMonth=11&tybp_filterDay=6&tybp_moduleId=1635

Powyższe kryteria będą obowiązywały od 1 października 2020 roku i z tym dniem stracą moc zarządzenia, które były podstawą przyznawania świadczeń w tym roku akademickim. Przyjęte kryteria będą stosowane do oceny dorobku uzyskanego w roku akademickim 2019/20.