Specjalności


SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

 • Edukacja przez sztukę
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika wieku dziecięcego (studia II stopnia)
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna