Psychologia


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE) – STACJONARNE

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):

 • Psychologia biznesu i kariery
 • Psychologia rodziny i wspierania rozwoju
 • Psychologia zdrowia i kliniczna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE) – NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):

 • Psychologia biznesu i kariery
 • Psychologia rodziny i wspierania rozwoju
 • Psychologia zdrowia i kliniczna

ZASADY I PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

 1. Zajęcia specjalnościowe odbywają się na IV i V roku studiów, natomiast nabór na specjalności dokonywany jest w semestrze letnim III roku studiów.
 2. Studenci kierunku Psychologia mają do wyboru trzy specjalności:
  • Psychologię wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka,
  • Psychologię zdrowia i kliniczną,
  • Psychologię doradztwa zawodowego i organizacji.
 3. Zapisy na daną specjalność odbywają się za pośrednictwem systemu USOS w semestrze letnim (miesiąc kwiecień) każdego roku akademickiego.
 4. Limit miejsc na każdej z 3 specjalności dla każdego trybu studiów (stacjonarne i niestacjonarne) wynosi:
  maksymalnie 50 osób
  minimalnie 22 osoby.
 5. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie jest wyższa, niż liczba miejsc, sporządzony jest ranking wg następujących zasad:
  • Kryterium naboru jest średnia ocen z następujących przedmiotów „wprowadzających” do specjalności:
   •  dla specjalności „Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka” – Psychologia rodziny i Psychologia wychowania
   •  dla specjalności „Psychologia zdrowia i kliniczna” – Psychologia zdrowia i Psychopatologia
   •  dla specjalności „Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji” – Psychologia doradztwa zawodowego i Psychologia organizacji i zarządzania.
 • Oceny z wyżej wymienionych przedmiotów są liczone wg obowiązującego dla danego rocznika sytemu liczenia średniej określonego regulaminem studiów i uwzględnionego w systemie USOS.

6. Studenci, którzy ze względu na średnią ocen i pozycję w rankingu nie zostaną przyjęci na wybraną specjalność są przesunięci na specjalność, na której są wolne miejsca. W przypadku wolnych miejsc na dwóch z trzech specjalności, studentom przysługuje prawo wyboru specjalności (do limitu miejsc).

Instytut Psychologii UŁ