Psychologia


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE) – STACJONARNE

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):

 • Psychologia biznesu i kariery
 • Psychologia rodziny i wspierania rozwoju
 • Psychologia zdrowia i kliniczna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE) – NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):

 • Psychologia biznesu i kariery
 • Psychologia rodziny i wspierania rozwoju
 • Psychologia zdrowia i kliniczna

Zasady naboru na zajęcia związane z kształceniem profesjonalnym dla studentów III roku Psychologii

 1. Studenci, po III roku Psychologii, mają do wyboru trzy ścieżki kształcenia profesjonalnego:
  • Psychologię rodziny i wspierania rozwoju ,
  • Psychologię zdrowia i kliniczną,
  • Psychologię biznesu i kariery.
 2. Zapisy na podane wyżej i wybierane obszary kształcenia odbywają się za pośrednictwem systemu USOS.
 3. Limit miejsc na każdym z 3 obszarów kształcenia profesjonalnego wynosi: minimalnie 22 osoby
 4. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie jest wyższa, niż liczba miejsc, sporządzony zostanie ranking wg przyjętych kryteriów:
  • Kryterium naboru to średnia ocen uwzględniająca wszystkie oceny (z I i II terminów) z następujących przedmiotów:
   • dla kształcenia w obszarze -„Psychologia rodziny i wspierania rozwoju” – Psychologia
    rodziny i Psychologia wychowania
   • dla kształcenia w obszarze – „Psychologia zdrowia i kliniczna” – Psychologia zdrowia i Psychopatologia
   • dla kształcenia w obszarze – „Psychologia biznesu i kariery” – Psychologia doradztwa zawodowego i Psychologia organizacji i zarządzania.
  • Oceny z wyżej wymienionych przedmiotów będą liczone wg obowiązującego dla danego rocznika sytemu liczenia średniej określonego regulaminem studiów i uwzględnionego
   w systemie USOS
 5. Studenci, którzy ze względu na średnią ocen i miejsce w rankingu nie zostaną przyjęci na wybraną ścieżkę kształcenia będą przesunięci na tą, na której są wolne miejsca.

Instytut Psychologii UŁ