Pedagogika Sportu

Studia pierwszego stopnia 3-letnie, licencjackie realizowane w trybie studiów stacjonarnych o profilu praktycznym

Oferta ważna od roku akademickiego 2019/2020