Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia 5-letnie, jednolite, magisterskie realizujemy w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Oferta ważna od roku akademickiego 2019/2020