Zdolny uczeń – świetny student


W dniu 7 czerwca 2019 r. w Sali Senatu UŁ odbyło się uroczyste podsumowanie projektów naukowych realizowanych w ramach Programu Zdolny Uczeń – Świetny Student. W seminarium zorganizowanym pod patronatem Prorektora prof. dr hab. Tomasza Cieślaka swoje prezentacje przedstawili uczniowie trzech szkół ponadpodstawowych:

  • Prezentację na temat „Psychologiczne uwarunkowania problematycznego korzystania ze smartfona przez młodzież” przedstawiła Zuzanna Kędzia, uczennica I LO w Wieluniu (nauczyciel: Anna Mazur, mentor: mgr Paulina Michalska).
  • Prezentację na temat „Świadomość i percepcja depresji w oczach adolescentów w kontekście kampanii reklamowych” przedstawiła Joanna Gnych, uczennica II LO w Wieluniu (nauczyciel: Katarzyna Mikulska – Sołtysiak, mentor: dr Marta Kucharska).
  • Prezentację na temat „Nastolatek na Istagramie – aktywność w sieci a rzeczywistość” przedstawiła Joanna Gnych, uczennica II LO w Wieluniu (nauczyciel: Katarzyna Mikulska-Sołtysiak, mentor: dr Paulina Szymańska).
  • Prezentację na temat: „Badanie postaw wobec związków romantycznych w szkole ponadgimnazjalnej” przedstawiły Weronika Walis, Paulina Kowalczyk, uczennice I LO w Ozorkowie (nauczyciel: Małgorzata Czotyrbok, mentorki: Olga Zwardoń, mgr Adrianna Kaczuba).

Uczniom, Nauczycielom i Opiekunom naukowym dziękujemy za wspaniałą pracę i życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze edukacyjnej, naukowej i zawodowej !!!

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ


Miło nam poinformować o prowadzonych przez nas działaniach w ramach ogólnouniwersyteckiego programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Ideą programu jest stworzenie zespołów badawczych, w skład których wchodzi uczeń, nauczyciel przedmiotowy oraz nauczyciel akademicki UŁ. Zespoły te przygotowują projekt badawczy, którego wyniki na koniec roku akademickiego oceniane są przez władze dziekańskie.

W czwartek, 4 października 2018 r., na Wydziale Nauk o Wychowaniu, odbył się dzień otwarty dla uczniów i nauczycieli z udziałem nauczycieli akademickich Instytutu Psychologii (dr M. Kucharską, mgr P. Michalską i mgr P. Szymańską). Podczas spotkania każdy z uczniów został przypisany do swojego mentora. Następnie uczestnicy udali się do Biblioteki WNoW.

Wyniki prowadzonych badań uczniowie będą mieli okazję zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ.


Szczegółowe informacje o programie:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zdolny-uczen-swietny-student