Zdolny uczeń – świetny student


Miło nam poinformować o prowadzonych przez nas działaniach w ramach ogólnouniwersyteckiego programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Ideą programu jest stworzenie zespołów badawczych, w skład których wchodzi uczeń, nauczyciel przedmiotowy oraz nauczyciel akademicki UŁ. Zespoły te przygotowują projekt badawczy, którego wyniki na koniec roku akademickiego oceniane są przez władze dziekańskie.

W czwartek, 4 października 2018 r., na Wydziale Nauk o Wychowaniu, odbył się dzień otwarty dla uczniów i nauczycieli z udziałem nauczycieli akademickich Instytutu Psychologii (dr M. Kucharską, mgr P. Michalską i mgr P. Szymańską). Podczas spotkania każdy z uczniów został przypisany do swojego mentora. Następnie uczestnicy udali się do Biblioteki WNoW.

Wyniki prowadzonych badań uczniowie będą mieli okazję zaprezentować na seminarium organizowanym przez Prorektora ds. studenckich UŁ.


Szczegółowe informacje o programie:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zdolny-uczen-swietny-student