Ogłoszenia pracodawców

 


DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SMART SCHOOL W ŁODZI uL. KLARETYŃSKA 9

POSZUKUJE NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY JUŻ NA V ROKU STUDIÓW)

TEL. KONTAKTOWY – 503-555-233


Ogłoszenie o pracę (data ogłoszenia 2018-02-26)

Przedszkole Niepubliczne EKO-JUNIOR (Łódź-Złotno)

zatrudni studenta/kę Pedagogiki Wieku Dziecięcego jako pomoc nauczyciela (praca w niepełnym wymiarze godzin).

Wymagania:
– empatia
– umiejętności plastyczne i/lub muzyczne
– zaangażowanie
Oferujemy elastyczny czas pracy i bardzo dobre wynagrodzenie.
CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać na adres: biuro@eko-junior.pl

 

PŁATNY STAŻ w Instytucie Nauk Społeczno-Ekonomicznych

w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” – www.zatrudnienie.inse.pl

Miejsce pracy: Łódź

Długość stażu: min. 3 miesiące

Wysokość stypendium: 1 850,00 zł/m-c

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@inse.pl

Zakres zadań:

 • uczestnictwo w realizacji projektów unijnych o tematyce społecznej,
 • wspieranie pracowników Instytutu w bieżących zadaniach,
 • prace administracyjno-biurowe,
 • sporządzanie pism i dokumentów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ew. student ostatnich lat studiów),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim.


Ogłoszenie Fundacja JiM

Przedszkole Fundacji JiM w Łodzi

 • Poszukuje absolwentów, studentów kończących studia w zakresie pedagogiki tudzież oligofrenopedagogiki lub takich, którzy myślą o uzupełnieniu wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki.
 • Jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą na temat autyzmu, w ramach naszej misji edukujemy i tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem.
 • Potrzebujemy studentów, którzy są nastawieni na rozwój własny w zakresie terapii behawioralnej i wiążą swoją przyszłość z pracą z dziećmi i młodzieżą z rożnymi neurotrudnościami, ale przede wszystkim z osobami ze spektrum autyzmu.
 • Poszukujemy również wolontariuszy, którzy w inny sposób niż ten, który zakładają praktyki, chcą związać się z naszą organizacją.

Monika Gajzler
dyrektor przedszkola

Fundacja JiM
m.gajzler@jim.org
www.jim.org


Ogłoszenia Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) w Łodzi

staże, praktyki, wolontariat

 • Asystent/ka animatora inicjatywy Centrum KLUCZ
 • Asystent/ka ds. projektów w zespole ds. pozyskiwania funduszy
 • Asystent/ka menadżera kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”
 • Asystent/ka menadżera – Grupa INSPIRO Sp. z.o.o.

Oferta szczegółowa – Oferta INSPRO

Dzień otwarty INSPRO

Aleksandra Podkońska
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
Ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
Tel. 519-300-647, 42 630-17-49
e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl
www.inspro.org.pl


Ogłoszenie Fundacji Gajusz w Łodzi

Fundacja Gajusz poszukuje do pracy lub współpracy psychologów, którzy mają przygotowanie lub doświadczenie w pracy w jednym z niżej wymienionych obszarów:

 • Diagnostyka neurorozwojowa dzieci
 • Diagnostyka neuropsychologiczna dzieci w tym z FASD, ADHD i innych uszkodzeń OUN
 • Diagnostyce zaburzeń przywiązania
 • Stymulacji dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (w tym z FASD)
 • Terapii Neurotaktylnej
 • Neurostrukturalnej integracji odruchów wg dr Masgutovej
 • Terapii dzieci z zaburzeniami zachowania
 • Terapii zaburzeń przywiązania
 • Terapii traumy dzieci.

Prosimy o nadesłanie CV, listu motywacyjnego na adres biuro@gajusz.org.pl

Tisa Żawrocka Kwiatkowska
Prezes Zarządu, tel. 722 003 003


Fundacja GAJUSZ
Łódź 93- 271 ul. Dąbrowskiego 87
KRS 0000 109 866
NIP 725 16 57 818
nr konta bankowego: 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028
tel./fax +48 42 631 00 41
gajusz.org.pl


Przedszkole Niepubliczne Mały Domek w Zgierzu

PRACA NAUCZYCIEL

Przedszkole Niepubliczne Mały Domek w Zgierzu zatrudni nauczyciela do prowadzenia kameralnej (do 5-10 dzieci) grupy żłobkowej (w wieku od 1-2,5 roku).

Wymagania:
• miłość i pasja w pracy z dziećmi – warunek konieczny;-),
• wykształcenie wyższe (pedagogika wieku dziecięcego lub pedagogika wczesnoszkolna),
• ukończony kurs lub zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori,
*mile widziane dodatkowe umiejętności typu: plastyczne, muzyczne, ruchowe, uprawnienia do nauki języka angielskiego, gra na instrumencie lub inne.

CV ze zdjęciem oraz kilkoma zdaniami o sobie w treści maila prosimy przesyłać na adres:
kontakt@malydomekzgierz.pl

Zapraszamy na profil Facebooka:
Przedszkole Mały Domek, żeby zobaczyć jacy jesteśmy i jak pracujemy:-)