Kontakt


Wydziałowy koordynator współpracy z pracodawcami i biznesem Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

prof.nazdw.dr hab. Elżbieta Kowalska – Dubas, Prodziekan


Biuro ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (kontakty robocze)

mgr. Marzena Bort-Szczepkowska
tel. 42 665 50 70
e-mail: nauka.wnow@uni.lodz.pl


Na Uniwersytecie Łódzkim działa Biuro Karier UŁ, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura i do kontaktu

Dla studentów / absolwentów