Studia doktoranckie


Stacjonarne studia doktoranckie Pedagogiki i Psychologii zostały powołane zarządzeniem nr 91 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH
na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Dyżur:  piątek 12.30 – 14.30; pokój nr 2


ADMINISTRACJA I TOK STUDIÓW

mgr Magdalena Zalasa
tel. 42 665 57 34
e-mail: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl


REKRUTACJA

dr Anna Sobczak
tel. 42 665 55 57 ; 508861811   środa 13.00-14.00
e-mail: anna.sobczak@uni.lodz.pl
(ul. Smugowa 10/12 pokój nr 5, parter)

 


Lista opiekunów naukowych i proponowana problematyka prac doktorskich


Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.06.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 3.06.1014 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim


Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.06.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 3.06.1014 w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych