Wybrane publikacje

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (Komunikaty MNiSW, grudzień 2019)

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych


Wybrane publikacje pracowników naukowych Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.


Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010


Rok 2009


Rok 2008


Rok 2007


Rok 2006


Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf