Konferencje naukowe


Zaproszenie na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania

Szanowni Państwo, 

Wydział Nauk o Wychowaniu i Katedra Pedagogiki Społecznej (Uniwersytet Łódzki) oraz Instytut Filologii i Katedra Filologii Polskiej (Akademia Pomorska w Słupsku) mają zaszczyt zaprosić Państwa na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania na temat Ciało i cielesność – obecność i nieobecność w codzienności wychowania, która odbędzie się online w dniach 7 – 8 grudnia 2020 roku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu przedstawicieli dyscyplin naukowych, którym bliskie są zagadnienia związane z cielesnym wymiarem ludzkiej egzystencji. 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia, a następnie przesłania dokumentu do dnia 10 listopada 2020 roku  na adres rekonstrukcje.konferencja@uni.lodz.pl 

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród społeczności akademickiej. 


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym (Łódź, 23 maja 2019)

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na wymianę doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu.

Informacja o Konferencji


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/


III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”

Studenckie Koło Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii wraz z Zakładem Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”, która odbędzie się 8 i 9 grudnia 2018 roku w Łodzi.

Ideą wydarzenia, realizowaną od 2016 roku, jest tworzenie miejsca do wymiany myśli oraz dzielenia się wynikami badań przez przyszłych psychologów oraz pasjonatów psychologii klinicznej i neuropsychologii. Podobnie jak w poprzednich latach, szczególnie zależy nam na pracach badawczych studentów i doktorantów, będących dopiero na początku swojej kariery naukowej.

Niezwykle ważny jest dla nas integracyjny aspekt wydarzenia, dlatego zaprojektowaliśmy prawdopodobnie pierwszą w Polsce psychologiczną grę typu escape game.

Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie będzie jeszcze bardziej twórcze naukowo i towarzysko niż dwa poprzednie.

PLAKAT

Serdecznie zapraszamy!


VII Seminarium Metodologiczne Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy -21-22 czerwca 2018 r. – Łódź;

Organizator: Katedra Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

e-mail: seminarium.metodologiczne@gmail.com


Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych serdecznie zaprasza do udziału w III Konferencji Gerontologicznej z cyklu: Refleksje nad starością „Być i stawać się w starości”, która odbędzie się na Wydziale Nauk o Wychowaniu w dniach 16-17 lutego 2018 roku.

W załączniku przekazujemy Program Konferencji.


Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca pt. „Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu”. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 r. Miejscem obrad będzie Instytut Europejski przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w Łodzi.

Komunikat 1MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE
Narzędzia ICT i międzypokoleniowe uczenie się w ograniczaniu zjawiska porzucania edukacji szkolnej przez dzieci imigrantów

Serdecznie zapraszamy naukowców i praktyków edukacji do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym podsumowującym realizację projektu „ICT Guides”. Celem projektu było wyjaśnienie roli nowoczesnych technologii i międzypokoleniowego uczenia się w ograniczaniu zjawiska porzucania nauki przez dzieci imigrantów w wybranych państwach Europy Zachodniej (Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania) oraz opracowanie formuły i przeprowadzenie kursów międzypokoleniowego uczenia się z zastosowaniem ICT. Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Hiszpanii. Udział jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania. Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu.

Zaproszenie (invitation)

Komitet organizacyjny:

dr Joanna Leek

Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu; Katedra Teorii Wychowania

dr Marcin Rojek

Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu; Katedra Teorii Wychowania

Komitet naukowy:

dr hab. prof. UŁ Mariusz Granosik, Uniwersytet Łódzki

prof. Günter Graßhof, University of Hildesheim

prof. dr hab. Joanna Madalinska-Michalak, Uniwersytet Warszawski

prof.  Elisa Maria Ramon Molina, University of Las Palmas de Gran Canaria

prof. Jussi Ronkainen, Mikkeli University of Applied Sciences

dr hab. prof  UŚ Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UŁ Alina Wróbel, Uniwersytet Łódzki

prof. Celeste Yuet Mui Yuen, The Educational University of Hong KongMamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję Gerontologiczną z cyklu: Refleksje nad starością pt. „Być i Stawać się w starości„, która odbędzie się na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 16-17 lutego 2018 roku. Organizatorem konferencji jest Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej we współpracy z Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych. Poniżej, w załączonym Komunikacie nr 1 znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Komunikat nr 1
Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt: „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II

Nagroda za najciekawszy referat – bon o równowartości 300 zł na dowolne zakupy (Nagroda wręczana bezpośrednio po zakończeniu konferencji w Krakowie i w Katowicach)

Miejsce Konferencji:

  • KRAKÓW 18.11.2017 r., Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, ul. Beera Meiselsa 1
  • KATOWICE 08.12.2017 r., Budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bogucickiej 3a, 40-226 Katowice

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 295 ZŁ

Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ II„, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Z poważaniem,
Piotr Rachwał
Konferencje Naukowe
tel. 530-952-481
www.konferencjenaukowe.com.pl