Sekcja Pedagogiki Sztuki

Powstała Sekcja Pedagogiki Sztuki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

W październiku 2020 roku oficjalnie powołana została przez władze Polskiej Akademii Nauk Sekcja Pedagogiki Sztuki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
Skład Sekcji (dziesięcioosobowy) oraz zakres działalności został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

http://www.knped.pan.pl/images/PLIKI/Pliki_2020/Dzialalnosc_Sekcji_2020_23/Plan_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_-_Sekcja_Pedagogiki_Sztuki_KNP_PAN.pdf

http://knped.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319:sekcja-pedagogiki-sztuki&catid=67&Itemid=42

Przewodniczącym Sekcji został prof. dr hab. Dariusz Kubinowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, a w skład Sekcji został wybrany w głosowaniu prof. dr hab. Krzysztof Szmidt z naszego Wydziału.
Sekcja posiada stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/Sekcja-Pedagogiki-Sztuki-KNP-PAN-106632254655905.