KNP PAN (strona archiwalna)Sekretariat KNP PAN

Wydział Nauk o Wychowaniu
Katedra Teorii Wychowania
ul. Pomorska 46/48
91-408 Łódź


Władze Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN


Przewodniczący – prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (UŁ, APS)


Zastępcy przewodniczącego – profesorowie:

 1. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański),
 2. Marek Konopczyński (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – PEDAGOGIUM w Warszawie),
 3. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński),
 4. Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),
 5. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Sekretarz naukowy – prof. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku).


Członkowie Prezydium profesorowie:

 1. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski);
 2. Wiesław Jamrożek (UAM w Poznaniu);
 3. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański);
 4. ks. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie);
 5. Mirosław Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie);
 6. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Członkowie Komisji Wyborczej – profesorowie:

 1. Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński);
 2. Agnieszka Gromkowska-Melosik (UAM w Poznaniu);
 3. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);
 4. Mirosław Sobecki (Uniwersytet w Białymstoku);
 5. Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Członkowie – Specjaliści KNP PAN:

 1. dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz (APS w Warszawie) – do prowadzenia Zespołu Edukacji Elementarnej przygotowującego ekspertyzy projektów ustaw oświatowych i rozporządzeń MEN w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
 2. dr hab. Ewa Bochno (UZ w Zielonej Górze) – do zainicjowania współpracy KNP PAN ze studenckimi kołami naukowymi pedagogów;
 3. dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski);
 4. dr Radosław Nawrocki (UAM – Wydz. W Kaliszu) – do opiniowania aktów prawnych i polityki oświatowej organów władzy centralnej;
 5. dr hab. Sławomir Pasikowski, prof UŁ (Akademia Pomorska w Słupsku) – do ogólnokrajowych konsultacji w zakresie badań empirycznych w naukach o wychowaniu;
 6. dr Paweł Rudnicki (DSW we Wrocławiu) – do realizowania zadań związanych z ewaluacją polskich i zagranicznych grantów badawczych w naukach pedagogicznych;
 7. dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz (UŚl w Katowicach) – do pracy w Sekcji Polityki Oświatowej KNP PAN;
 8. prof. dr hab. Barbara Smolińska–Theiss (APS w Warszawie) – do współpracy KNP PAN z Rzecznikiem Praw Dziecka;
 9. dr Joanna Wierzejska (UMCS w Lublinie) – do zadań związanych z monitorowaniem reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce;
 10. dr Piotr Zańko (Uniwersytet Warszawski) – do zadań związanych z diagnozą pedagogiki wobec kultury masowej i popularnej.:

Kalendarz posiedzeń Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w 2018 r.

 1. Warszawa (PKiN) 26.02.2018 godz. 11.00-14.30; Problematyka: Parametryzacja dyscyplin, czasopism, wydawnictw pedagogicznych
 2. Cieszyn – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚl – 24.05.2018 godz. 9.00- 14.30; Problematyka: Osiągnięcia polskiej pedagogiki w okresie transformacji
 3. Warszawa (PKiN) 22.10.2018 – Polska pedagogika w okresie minionego Stulecia. Historyczne dokonania polskiej pedagogiki. Pedagogika w dobie odzyskiwania i utraty niepodległości w latach 1918-2018.
 4. Warszawa: 26.11.2018 (PKiN) – Problematyka: Pedagogika po reformie 2.0.

Uchwały:

Adres elektroniczny do korespondencji z Przewodniczącym KNP PAN:

boguslaw.sliwerski@uni.lodz.pl

Strona internetowa KNP PAN:

http://www.knped.pan.pl