Dotacja celowa Dziekana


Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ ogłasza nabór wniosków na konkurs „Dotacja celowa na badania naukowe Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego” finansowany ze środków na działalność statutową. O dotację mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu).

Nabór dotyczy projektów planowanych do realizacji w 2018 r. Formularz wniosku Wnioskodawca składa do dnia 30 listopada 2017 r. w wersji papierowej do Biura ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (mgr Marzeny Bort-Szczepkowskiej) oraz w wersji elektronicznej na e-mail nauka_wnow@uni.lodz.pl


REGULAMIN KONKURSU NA DOTACJĘ CELOWĄ NA BADANIA NAUKOWE DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O WYCHOWANIU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


Kryteria oceny wniosku o dotację celową Dziekana WNoW UŁ


Wniosek o przyznanie dotacji celowej Dziekana WNoW UŁ


Protokół odbioru wyników badań


WYNIKI: 
Lista rankingowa wniosków składanych w odpowiedzi na I edycję konkursu na grant naukowo-badawczy Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego


Lista rankingowa wniosków składanych w odpowiedzi na II edycję konkursu na grant naukowo-badawczy Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego


Lista rankingowa wniosków składanych w odpowiedzi na III edycję konkursu na grant naukowo-badawczy Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego